110- 013-020 - 1900 til 1913

 

Mpr nr. A110013
Dato : 19090509
Forfatter:Hallager, overlæge Elmquist, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Tuberkulose. Læge Elmquist har foreslået, at der i tilknytning til Dalstrup indrettes en tuberkulosestation med 20 senge. Planerne skal indsendes til ministeriet, men gar først til udtalelse hos ovl. Hallager.

Mpr nr. A110014
Dato : 19091029
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Tuberkulose. Sundhedsstyrelsen skriver til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus angående opførelsen af isolationsbygning for tuberkuløse sindssyge på Dalstrup plejeanstalt samt om, hvad der for i tiden gøres for at undgår smittespredning på stedet og pleje disse patienter.

Mpr nr. A110015
Dato : 19091102
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Tuberkulose. Der srives fra lægen ved Dalstrup plejeanstalt til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus angående antallet af tuberkuløse patienter på anstalten, samt hvorledes disse er isolerede fra de øvrige patienter.

Mpr nr. A110016
Dato : 19090308
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Tuberkulose. Brev til overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus fra statskontoret for sundhedsvæsenet angående Dalstrup plejeanstalt. Der ønskes truffet foranstaltninger til nedbringelse af den ret høje dødlighed blandt tuberkuløse patienter. Endvidere foreslås det at den projekterede anstalt bør have en afdeling for tuberkuloseramte patienter.

Mpr nr. A110017
Dato : 19090310
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dødsfald. Liste over dødsfald på Råmosegård i årene 1904-1909.

Mpr nr. A110018
Dato : 19090312
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Patienter og dødsfald blandt disse. Antal patienter ankomne til Dalstrup årligt i årene 10 1904-1908. De 37 dødsfald i de sidste fem år med angivelse af antal sygedage, dødsdag og dødsårsag.

Mpr nr. A110019
Dato : 19090315
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Tuberkulose. Af hensyn til de tuberkuløse patienter er der foretaget en del forandringer i belægningen, samt opstillet et særligt kloset til sygeafdelingen. Sygeplejerskerne har for fremtiden kun med de tuber- kuloseramte at gøre, der er for tiden to sengeliggende men afebrile patienter. Fra Dalstrup til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A110020
Dato : 19090315
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Tuberkulose. Notater vedrørende forholdene på Dalstrup plejeanstalt, herunder især angående de Tuberkuløse patienter, og det store antal dødsfald blandt disse. Tuberkulosen synes i tiltagen.

 

Kasse 110

 

20160805102420_00001.jpg 20160805102420_00002.jpg 20160805102420_00003.jpg 20160805102420_00004.jpg 20160805102420_00005.jpg
20160805102420_00006.jpg 20160805102420_00007.jpg 20160805102420_00008.jpg 20160805102420_00009.jpg 20160805102420_00010.jpg
20160805102420_00011.jpg 20160805102420_00012.jpg 20160805102420_00013.jpg 20160805102420_00014.jpg 20160805102420_00015.jpg