110- 021-028 - 1900 til 1913

 

Mpr nr. A110121
Dato : 19090430
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Patienter. Justitsministeriet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående evt. overflytning af fire kvindlige patienter fra Maribo Amt sindssygeanstalt til Råmosegård. Overlægen svarer, at der ikke for tiden er plads.

Mpr nr. A110022
Dato : 19080401
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Sunhedstilstanden på Dalstrup. Sunhedstilstanden er nu påklagelig og de få, der haved lidt upålidelige maver er nu raske. Opsynskarlene ønsker erstattet med kvinder, der kan tage sig af de sløjeste og mest grisede patienter. Til overlægen på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A110023
Dato : 19060907
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Notat vedrørende plejeforholdende på Dalstrup plejeanstalt. Forholdet mellem urolige patienter og personalet. Vedrørende maden til de sygelige patienter.

Mpr nr. A110024
Dato : 19080111
Forfatter:Olsen, Chr, diakon overopsynsmand
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Stillingsopslag. Stillingen som overopsynsmand og økonom ved Dalstrup plejeanstalt er opsslået ledig til 1. april 1908. Forhenværende overopsynsmand diakon Chr Olsen anbefales til stillingen.

Mpr nr. A110025
Dato : 19071212
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Personale. vedrørende ansættelse af sygeplejerske i stedet for en af opsynsmændene på Dalstrup plejeanstalt, samt ansættelsen af stillingen som overopsynsmand. Overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus er utilfreds med, at han ikke er blevet underrettet om ansættelsene.

Mpr nr. A110026
Dato : 19071213
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Løn. Overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus anmoder om, at få udleveret en liste over de lønninger, som er betalt plejpersonalet på Råmosegård.

Mpr nr. A110027
Dato : 19071210
Forfatter:Hallager, overlæge Elmquist, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Brev fra overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus til læge Elmquist. Hallager påpeger, at han skal ansætte personalet på Dalstrup plejeanstalt. Imidlertid er han blevet underrettet om, at der uden hans medvirken er blevet ansat en sygeplejerske og en ny overopsynsmand.

Mpr nr. A110028
Dato : 19071129
Forfatter:Elmquist, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Læge Elmquist skriver til overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus. Brevet drejer sig om Elmquists nylig foretagne rejse til Skotland, og de indhøstede erfaringers betydning for Dalstrup plejeanstalt.

 

Kasse 110

20160805130011_00001.jpg 20160805130011_00002.jpg 20160805130011_00003.jpg 20160805130011_00004.jpg 20160805130011_00005.jpg
20160805130011_00006.jpg 20160805130011_00007.jpg 20160805130011_00008.jpg 20160805130011_00009.jpg 20160805130011_00010.jpg
20160805130011_00011.jpg 20160805130011_00012.jpg 20160805130011_00013.jpg 20160805130011_00014.jpg 20160805130011_00015.jpg
20160805130011_00016.jpg 20160805130011_00017.jpg