110- 036-042 - 1900 til 1913

 

Mpr nr. A110036
Dato : 19060321
Forfatter:Elmquist, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Læge Elmquist skriver til overlæge Hallager angående hans kritik, af Forholdende på Dalstrup Plejeanstalt herunder specielt sengenes tilstand. Han lover, at forholdende bliver forbedrede i fremtiden.

Mpr nr. A110037
Dato : 19030731
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Patienter. Justitsministeriet har udbedt sig overlægen ved sindssygehospitalet ved Århus udtalelse angående et andragende, hvori bestyrelsen for plejeanstalten Råmosegård anholder om tilladelse til at optage yderligere 10 uhelbredelige sindssyge kvindelige patienter fra sindssygehospitalet ved Århus. Overlægen har intet at indvende derimod, specielt da der er stort behov for pladser for sindssyge kvinder.

Mpr nr. A110038
Dato : 19040916
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Patienter. Bestyrelsen for plejeanstalten Dalstrup ansøger justitsministeriet om at måtte udvide patientantallet med 20 personer. Efter at have konfereret sagen med overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus har ministeriet intet imod en udvidelse af patientantallet fra 60 til 80.

Mpr nr. A110039
Dato : 1903
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Bespisning. Bemærkninger til plejeanstalten Dalstrups reviderede spisereglement. Kalorieindholdet er forøget og fedtindholdet er sænket.

Mpr nr. A110040
Dato : 1903
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Bespisning. Spisereglement for plejeanstalten Dalstrup forsåvidt angår beregning af madens næringsværdi.

Mpr nr. A110041
Dato : 19040216
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Patienter. Formular til overførsel af patienter fra sindssygehospitalet ved Århus til Dalstrup plejeanstalt. En række patientnumre er nævnt.

Mpr nr. A110042
Dato : 19060912
Forfatter:Elmquist, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Tuberkulose. Læge Elmquist skriver til overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus angående de tuberkuloseramte patienter på Dalstrup Plejeanstalt. Nogle sygehistorier nævnes, og Hallager så spørges til råds.

 

Kasse 110

20160805131823_00001.jpg 20160805131823_00002.jpg 20160805131823_00003.jpg 20160805131823_00004.jpg 20160805131823_00005.jpg
20160805131823_00006.jpg 20160805131823_00007.jpg 20160805131823_00008.jpg 20160805131823_00009.jpg 20160805131823_00010.jpg
20160805131823_00011.jpg 20160805131823_00012.jpg 20160805131823_00013.jpg 20160805131823_00014.jpg 20160805131823_00015.jpg