110- 043-050 - 1900 til 1913

 

Mpr nr. A110043
Dato : 19060914
Forfatter:Elmquist, læge Hallaer, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Tuberkulose. Svar fra overlæge Hallager på et brev fra læge Elmquist Dalstrup plejeanstalt. Han anbefaler isolation af de tuberkuloseramte patienter, og at der gives disse ekstraforplejning samt merian. Anvendelse af trækul anser han for af fremme ufordøjlighed. En patient til Dalstrup anmeldes.

Mpr nr. A110044
Dato : 19060905
Forfatter:Hallager, overlæge Elmquist, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Sygdom og sygekost. Brev til overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus fra læge Elmquist Dalstrup plejeanstalt angående et dødsfald samt om sygekostens tilberedning. En ny spiseseddel sendes til gennemsyn. Endvidere meddeles det, at man er begyndt at bruge margarine i stedet for smør. Overlæge Hallagers svar.

Mpr nr. A110045
Dato : 19060907
Forfatter:Elmquist, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Sygekost. Læge Elmquists kommentar til overlæge Hallagers svar på den tilsendte spiseseddel med sygekost. Endvidere forklarer Elmquist, at økonomaen har spurgt om hvorvidt spisesedlen skal følges slavisk, hvilket efter Elmquists mening ikke er tilfældet. Dalstrup.

Mpr nr. A110046
Dato : 19060420
Forfatter:Elmquist, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Læge Elmquist skriver til overlæge Hallager angående et dødsfald. Endvidere spørger han om, hvorvidt en af opsynsmændene kan skiftes ud med en diakonisse. Plejeanstalten skal snart have ny opsynsmand. Hallager svarer, at der ikke er noget , der hindrer ansættelsen af en diakonisse. Samtidig meddeler han, at der bliver anstillet en undersøgelse af forholdene på Dalstrup.

Mpr nr. A110047
Dato : 19060319
Forfatter:Elmquist, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Avisartikel. Læge Elmquist Dalstrup plejeanstalt spørger overlæge Hallager om, hvorvidt der skal foretages noget skridt i anledning af en avisartikel om forholdene på Dalstrup skrevet af en tidligere nattevagt på anstalten. Artiklen stiller anstalten i et dårligt lys.

Mpr nr. A110048
Dato : 19060423
Forfatter:Elmquist, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Læge Elmquist skriver angående et dødsfald, samt en syg patient med høj feber og endnu en syg patient. Endvidere skal der ansættes en stedfortræder for en af de ansatte, som søger væk.

Mpr nr. A110049
Dato : 19060502
Forfatter:Elmquist, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Læge Elmquist skriver til overlæge Hallager angående en død patient. Endvidere påpeger han, at dødelighedsprocenten er på 10% i de senere år, hvilket må forklares med patienternes almene dårlige tilstand. En af de ansatte har taget sin afsked.

Mpr nr. A110050
Dato : 19041115
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Patienter. Justitsministeriet skriver til ovelægen på sindssygehospitalet ved Århus angående et andragende og tilskud til optagelse af yderligere 20 patienter på Dalstrup plejeanstalt fra bestyrelsen for denne. Ministeriet har intet imod denne udvidelse af patientantallet, og vil søge om tilskud til dette.

 

Kasse 110

20160805132603_00001.jpg 20160805132603_00002.jpg 20160805132603_00003.jpg 20160805132603_00004.jpg 20160805132603_00005.jpg
20160805132603_00006.jpg 20160805132603_00007.jpg 20160805132603_00008.jpg 20160805132603_00009.jpg 20160805132603_00010.jpg
20160805132603_00011.jpg 20160805132603_00012.jpg 20160805132603_00013.jpg 20160805132603_00014.jpg