110- 051-060 - 1900 til 1913

 

Mpr nr. A110051
Dato : 19041005
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Patienter. Justitsministeriet spørger overlæge Hallager om, hvorvidt det vil være ønskeligt at udvide antallet af patienter på Dalstrup plejeanstalt med 20 personer, inden henvendelse til bevillingsmyndighederne finder sted. Overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Åhrus bifalder udvidelsen af antallet af patienter på Dalstrup ved overførsel af 20 patienter fra Århus.

Mpr nr. A110052
Dato : 19040323
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Patienter. Efter ombygning af Råmosegård kan der optages yderligere 10 patienter, hvilket justitsministeriet herved meddeler overlægen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A110053
Dato : 19040218
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Der kan ikke sendes besked til overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus angående patienternes beklædning på Dalstrup, da ministeriet ikke endnu har tilbagesendt de godkendte vedtægter desangående, indtil videre sker beklædningen efter bedste skøn, og eventuelle afvigelser fra vedtægterne håber man at kunne ordne dette mellemværende på en tilfredsstillende måde.

Mpr nr. A110054
Dato : 1902
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Blanket. Overførsel af en patient fra sindssygehospitalet ved Århus til Råmosegård.

Mpr nr. A110055
Dato : 19021222
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Justitsministeriet godkender, at Råmosegård tages i anvendelse som plejeanstalt for sindssyge kvindelige patienter fortrinsvis fra sindssygehospitalet ved Århus. En patient udskrives, hvis overførsel af patienten ikke godkendes af forsørgeren. Tøj skal leveres af forsørgeren.

Mpr nr. A110056
Dato : 19040215
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Justitsministeriet meddeler herved, at det har ansøgt om bevilling til udvidelsen af patientantallet på Råmosegård med 10 patienter. Ministeriet forventer at blive underrettet af overlægen På sindssygehospitalet ved Århus, når denne godkender plejeanstalten til optagelse af det forøgede patientantal.

Mpr nr. A110057
Dato : 19040305
Forfatter:Nissen, Jens, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, RÅmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Læge Jens Nissen meddeler overlæge Hallager, at pigeværelserne er flyttet, således at der bliver 13 soveværelser. Han har lavet beregninger over hvor meget luft, der er pr. patient i soveværelserne. Overlæge Hallager skal give sit samtykke til ombygningen.

Mpr nr. A110058
Dato : 19040704
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Luftindhold. Kommentarer til nogle beregninger over luftindholdet pr. patient i soveværelserne. Formentlig på Råmosegård. Fra overlægen ved sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A110059
Dato : 19040229
Forfatter:Nissen, Jens, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Brev angående luftrummet i lokalerne pr. patient, Læge Jens Nissen mener, at forholdene skal sammenlignes med en kaserne.

Mpr nr. A110060
Dato : 19040302
Forfatter:Nissen, Jens, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Rumplads. Brev fra læge Jens Nissen til overlæge Hallager angående pladsen pr patient på Råmosegård. Hvis pigernes værelser inddrages til patienterne er der plads nok. En vedlagt tegning bedes sendt tilbage, når den er beset.

 

Kasse 110

20160805133419_00001.jpg 20160805133419_00002.jpg 20160805133419_00003.jpg 20160805133419_00004.jpg 20160805133419_00005.jpg
20160805133419_00006.jpg 20160805133419_00007.jpg 20160805133419_00008.jpg 20160805133419_00009.jpg 20160805133419_00010.jpg
20160805133419_00011.jpg 20160805133419_00012.jpg 20160805133419_00013.jpg 20160805133419_00014.jpg 20160805133419_00015.jpg
20160805133419_00016.jpg