110- 069-074 - 1900 til 1913

 

Mpr nr. A110069
Dato : 1902
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Patientarbejde. Fortegnelse over husflidsarbejde og aflønning heraf, samt af markarbejde med tilhørende aflønning. Desuden en del ulæselig skrift. Notater vedrørende ibrugtagningen af plejeanstalten Råmosegård.

Mpr nr. A110070
Dato : 19020827
Forfatter:Hallager, overlæge Nissen, J, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. læge J. Nissen skriver til overlæge Hallager angående de bygningsforandringer, man har tænkt sig at foretage på Råmosegård. Han har forespurgt i justitsministeriet om hvorvidt der måtte lægges cementgulv i spisestuerne, men har ikke fået noget svar, hvorfor spørgsmålet stilles til Hallager.

Mpr nr. A110071
Dato : 19021013
Forfatter:Nissen, J, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Læge J. Nissen skriver til overlæge Hallager angående opstarten af plejeanstalten Råmosegård.

Mpr nr. A110072
Dato : 19021022
Forfatter:Nissen, J, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Læge J. Nissen skriver til overlæge Hallager angående færdiggørelsen af Råmsoegård til indflytning af patienterne. Denne vil være afsluttet i løbet af en uges tid, hvorpå inspektion kan finde sted. Nissen har ikke hørt noget fra ministeriet, siden han indsendte sit forslag til vedtægter og instrukser for plejeanstalten. Endevidere skal spørgsmålet om patienternes beklædning løses.

Mpr nr. A110073
Dato : 19021030
Forfatter:Nissen, J, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Læge J. Nissen meddeler overlæge Hallager, at byggeforetagenderne på Råmosegård er afsluttede, således at anstalten er klar til at blive inspiceret. Han ønsker oplyst, hvornår Hallager ønsker at inspicere. Han har stadig ikke hørt noget fra ministeriet angående de indsendte forslag til reglement og instrukser for plejeanstalten. Beklædningsspørgsmålet er heller ikke løst. Nissen håber at undgå vanskelige patienter.

Mpr nr. A110074
Dato : 19020812
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Justitsministeriet tilsender overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus de modtagne forslag til vedtægter for plejeanstalten Råmosegård til dennes vurdering og udtalelse Endvidere ønskes overlægens udtalelse i spørgsmålet om hvilket tøj patienterne skal medbringe. Endvidere om valget af læge og dennes adgang til at udskrive patienter, samt spisereglementet. Endvidere ønskes overlægens kommentarer til nogle forslag om bygningsmæssige ændringer.

 

Kasse 110

20160808112007_00001.jpg 20160808112007_00002.jpg 20160808112007_00003.jpg 20160808112007_00004.jpg 20160808112007_00005.jpg
20160808112007_00006.jpg 20160808112007_00007.jpg 20160808112007_00008.jpg 20160808112007_00009.jpg 20160808112007_00010.jpg
20160808112007_00011.jpg 20160808112007_00012.jpg 20160808112007_00013.jpg 20160808112007_00014.jpg 20160808112007_00015.jpg
20160808112007_00016.jpg