110- 075-085 - 1900 til 1913

 

Mpr nr. A110075
Dato : 19020720
Forfatter:Hallager, overlæge Kampmann
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus skriver til Kampmann angående indretningen af plejeantalten Råmosegård. Han har inspiceret anstalten efter færdiggørelsen af byggearbejderne, og fik ved denne lejlighed nogle forslag til yderligere ændringer. Som Kampmann bedes tage stilling til.

Mpr nr. A110076
Dato : 19020718
Forfatter:Nissen, J, læge Hallagr, overlæge Kampmann
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Læge J. Nissen skriver til overlæge Hallager angående de yderligere forandringer ved bygningerne, som han og Kampmann er blevet enige om.

Mpr nr. A110077
Dato : 19020709
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Justitsministeriet anmoder overlægen for sindssygehospitalet ved Århus om at inspicere bygningerne og komme med forslag til forandringer af disse.

Mpr nr. A110078
Dato : 19020531
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Justitsministeriet skriver til amtmanden i Randers angående oprettelsen af plejeanstalten Råmosegård Vilkårene for overtagelse af den tidligere fattiggård nævnes. Meddelelse til ministeriet sendes, når ombygningerne har fundet sted tilligemed et udkast til reglement for anstalten.

Mpr nr. A110079
Dato : 19010831
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Justitsministeriet skriver til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus angående det forslag, der er fremkommet fra de lokale sogneråd om oprettelse af en plejeanstalt for uhelbredligt sindssyge kvinder på den tidligere fattiggård Råmosegård.

Mpr nr. A110080
Dato : 19010308
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Overlægen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til ministeriet angående oprettelsen af plejeanstalten Råmosegård. Præsterede arbejdsdage af patienter i februar 1901.

Mpr nr. A110081
Dato : 19010228
Forfatter:Kampmann, bygningsinspektør
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Bygningsinspektør Kampmann skriver til overlægen på sindssygehospitalet ved Århus angående indretningen af fatttiggården Råmosegård til plejeanstalt for ca. 40 uheldbredligt sindssyge kvinder til aflastning af hospitalet ved Århus. Indretningen af bygningerne gennemgåes i store træk.

Mpr nr. A110082
Dato : 19010305
Forfatter:Kampmann, bygningsinspektør
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Bygningsinspektør Kampmann skriver til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus angående antalllet af patienter på den fremtidige Råmosegård plejeanstalt. Kampmann mener, at der kan blive plads til 40 patienter.

Mpr nr. A110083
Dato : 19001207
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Overlægen skriver angående besitigelsen af Råmosegård.

Mpr nr. A110084
Dato : 19001203
Emnegruppe: Dalstrup. Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Justitsministeriet skriver til overlægen ved sindssygehospitalet ved Århus angående indretningen af fattiggården Råmosegård til plejeanstalt.

Mpr nr. A110085
Dato : 19000915
Emnegruppe: Dalstrup Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Overlægen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til justitsministeriet angående oprettelsen af plejeanttalten. Mht. betalingen mener han, at man kan opkræve det beløb af den enkelte patient, som vedkommende har betalt.

 

Kasse 110

20160808112901_00001.jpg 20160808112901_00002.jpg 20160808112901_00003.jpg 20160808112901_00004.jpg 20160808112901_00005.jpg
20160808112901_00006.jpg 20160808112901_00007.jpg 20160808112901_00008.jpg 20160808112901_00009.jpg 20160808112901_00010.jpg
20160808112901_00011.jpg 20160808112901_00012.jpg 20160808112901_00013.jpg 20160808112901_00014.jpg 20160808112901_00015.jpg
20160808112901_00016.jpg 20160808112901_00017.jpg 20160808112901_00018.jpg