110- 091-099 - 1900 til 1913

 

Mpr nr. A110091
Dato : 19130326
Forfatter:Privatbanken
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til justitsministeriet angående købesummen for Råmosegård, idet skødet hertil ligger i Privatbanken til udlevering, når købesummen er betalt. Direktionen ønsker beløbet anvist.

Mpr nr. A110092
Dato : 19121015
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Justitsministeriet skriver til finansministeriet angående statens overtagelse af plejeanstalten Råmosegård. Den fremtidig økonomi beskrives.

Mpr nr. A110093
Dato : 19130111
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Justitsministeriet spørger overlægen for sindssygehospitalet ved Århus om hvilke omkostninger, handlen i forbindelse med købet af Råmosegård kommer til at koste mht. handlens berigtigelse, hvoraf staten skal erlægge halvdelen.

Mpr nr. A110094A
Dato : 19130116
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Overlægen for sindssygehospitalet ved Århus meddeler justitsministeriet omkostningerne ved handlens berigtigelse.

Mpr nr. A110094B
Dato : 19121029
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Kopi af skøde på plejeanstalten Råmosegård.

Mpr nr. A110095
Dato : 19120827
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Justitsministeriet tilbagesender hermed slutseddelen på købet af plejanstalten Råmosegård til dierktionen for sindssygehospitalet ved Århus, og bemyndiger direktionen til at afslutte købet, dog således at købesummen først frigives, når der foreligger tinglyst anmærkningsfrit skøde.

Mpr nr. A110096
Dato : 19120622
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Justitsministeriet meddeler herved direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at man har anmodet amtmanden for Randers Amt, fra kommunerne, der ejer Råmosegård, at indhente erklæring om, at de er villige til at sælge ejendommen for det bevilgede beløb på 30000 kr.

Mpr nr. A110097
Dato : 19120710
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Overlægen for sindssygehospitalet meddeler hemed bestyrelsen for plejeanstalten Råmosegård, hvad der forlanges for de bevilgede 30000 kr, og hvornår overdragelsen skal finde sted.

Mpr nr. A110098
Dato : 19110802
Forfatter:Muus, N, formand dr. Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Dr. N. Muus formand for sunhedsstyrelsen spørger overlæge Hallager om, hvorvidt den påtænkte bygning for opveropsynet ved plejeanstalten Dalstrup er blevet godkendt. Endvidere spørger han, hvorvidt en forøgelse af patientantallet er anbefalelsesværdigt.

Mpr nr. A110099
Dato : 19110805
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Overlæge Hallager skriver til sundhedsstyrelsen angående nybygningen på Dalstrup Plejeanstalt samt om en eventuel udvidelse af patientantallet ved anstalten.

 

Kasse 110

20160808114552_00001.jpg 20160808114552_00002.jpg 20160808114552_00003.jpg 20160808114552_00004.jpg 20160808114552_00005.jpg
20160808114552_00006.jpg 20160808114552_00007.jpg 20160808114552_00008.jpg 20160808114552_00009.jpg 20160808114552_00010.jpg
20160808114552_00011.jpg 20160808114552_00012.jpg 20160808114552_00013.jpg 20160808114552_00014.jpg 20160808114552_00015.jpg