110- 106-113 - 1900 til 1913

 

Mpr nr. A110106
Dato : 19120809
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til justitsministeriet angående den overenskomst, som er blevet truffet med ejerne af Råmosegård om priser og vilkår for overtagelsen af ejendommen. Slutseddelen er vedlagt, og det anbefales, at det er sindssygehospitalet ved Århus, der kommer til at stå som ejer af Råmosegård.

Mpr nr. A110107
Dato : 19120913
Forfatter:Holmark, sagfører Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Sagfører Holmark sender slutseddel samt justitsministeriets samtykke hertil til overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A110108
Dato : 19121029
Forfatter:Holmark, sagfører
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Sagfører Holmark sender udkast til skøde på Råmosegård til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus. Han spørger om, hvorvidt der skal foretages en optegnelse af inventar og beholdninger, inden skødet undrskrives. Udkastet bedes tilbagesendt.

Mpr nr. A110109
Dato : 19120827
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Justitsministeriet tilbagesender den indsendte slutseddel vedrørende købet af Råmosegård, og bemyndiger hermed direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til at ordne købet med bistand af en lokal sagfører. Overdragelsen skal ske til statens sindssygehospital ved Århus. Købsummen kan udbetales, når der foreligger tinglyst anmærkningsfrit skøde.

Mpr nr. A110110
Dato : 19121206
Forfatter:Holmark, sagfører
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Sagfører Holmark beder om at få udkast til skøde på Råmosegård tilbagesendt tillige med evt. bemærkninger, fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A110111
Dato : 19130120
Forfatter:Holmark, sagfører Friis, Julius, forpagter
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Sagfører Holmark skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående en tilføjelse til skødet på Råmosegård. Det drejer sig om en bestemmelse, i flg. hvilken plejeanstalten skal erstatte markskader i forbindelse med reparation af kloarkledningen. Resten af ejendommen sælges til forpagter Julius Friis, som ønsker at kunne sætte en stikledning i plejeanstaltens kloarkledning. Dette ønske bliver ikke opfyldt.

Mpr nr. A110112
Dato : 19121212
Forfatter:Nissen, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Overlæge Hallager meddeler læge Nissen Råmosegård, at den givne lønforhøjelse pr. 1. oktober er på forventet efterbevilling på finansloven. Læge Nissen svarer, at det næppe kan lade sig gøre at beskære lønningerne, hvis det skulle vise sig, at de er for høje. I stedet må personalet afskediges og ansættes igen til en lavere løn.

Mpr nr. A110113
Dato : 19121227
Forfatter:Nissen, læge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Læge Nissen meddeler overlæge Hallager, at en række ansatte er villige til evt. tilbagebetale en del af deres løn, hvis der mod forventning ikke bevilges penge på finansloven til den givne lønforhøjelse.

 

Kasse 110

20160809105749_00001.jpg 20160809105749_00002.jpg 20160809105749_00003.jpg 20160809105749_00004.jpg 20160809105749_00005.jpg
20160809105749_00006.jpg 20160809105749_00007.jpg 20160809105749_00008.jpg 20160809105749_00009.jpg 20160809105749_00010.jpg
20160809105749_00011.jpg 20160809105749_00012.jpg 20160809105749_00013.jpg 20160809105749_00014.jpg