110- 114-120 - 1900 til 1913

 

Mpr nr. A110114
Dato : 19121128
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Overlægen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til justitsministeriet angående planer om ombygninger på Råmosegård, som han anbefaler på det varmeste.

Mpr nr. A110115
Dato : 19121126
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Enkeforsørgelse. Justitsministeriet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående den indstilling, som direktionen har indsendt vedrørende pligtig alderdoms- og enkeforsørgelse for personalet på Råmosegård. Ministeriet ønsker tilsendt forslag til bestemmelser herom.

Mpr nr. A110116
Dato : 19121128
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Enke- og alderdomsforsørgelse. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til justitsministeriet med forslag om, at lov nr 82 af 19 april 1907 om pension for bestillingsmænd m.fl. ved straffeanstalterne og statens sindssygehospitaler udstrækkes til at gælde for personalet ved Råmosegård plejeanstalt.

Mpr nr. A110117
Dato : 19121011
Forfatter:Bylow, landinspektør
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Landinspektør Bylow skriver til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus angående den bonireringstakst, som lægges til grund ved udstykningen af parcellen ved Råmosegård.

Mpr nr. A110118
Dato : 19121019
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. Køber og sælger af Råmosegård bliver hermed ved underskrift enige om, hvilken boniteringstakst, som skal lægges til grund ved handlen.

Mpr nr. A110119
Dato : 19120326
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Patintbetaling. Udkast til skrivelse angående betalinger for patienters ophold på sindssygehospitalet ved Århus samt Dalstrup og Råmosegård.

Mpr nr. A110120
Dato : 19090519
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Plejeanstalter. Bestyrelsen for Dalstrup Plejeanstalt har i et brev til justitsministeriet i forbindelse med et ønske om udvidelse af Dalstrup henledet ministeriets opmærksomhed på fordelene ved at have patienter på sådanne plejeanstalter som Dalstrup og Råmosegård. Der udbedes en kommentar fra overlægen for sindssygehospitalet ved Århus. Den gives vedlagt.

 

Kasse 110

20160812111757_00001.jpg 20160812111757_00002.jpg 20160812111757_00003.jpg 20160812111757_00004.jpg 20160812111757_00005.jpg
20160812111757_00006.jpg 20160812111757_00007.jpg 20160812111757_00008.jpg 20160812111757_00009.jpg 20160812111757_00010.jpg
20160812111757_00011.jpg 20160812111757_00012.jpg 20160812111757_00013.jpg 20160812111757_00014.jpg 20160812111757_00015.jpg