110- 121-125 - 1900 til 1913

 

Mpr nr. A110121
Dato : 19090430
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Patienter. Justitsministeriet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående evt. overflytning af fire kvindlige patienter fra Maribo Amt sindssygeanstalt til Råmosegård. Overlægen svarer, at der ikke for tiden er plads.

Mpr nr. A110122
Dato : 19060403
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Patient. I anledning af overlægens indberetning om en patient på Dalstrup, som ikke var indlagt noget sted fra, skal justitsministeriet meddele, at man efter at have indhentet en forklaring fra bestyrelsen for plejeanstalten ikke foretager sig videre i sagen.

Mpr nr. A110123
Dato : 19060131
Forfatter:Elmquist, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Patient. Læge Elmquist Dalstrup skriver til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus vedrørende en patient, som var i pleje på Dalstrup, inden denne blev ombygget til plejeanstalt. Han levede længe afsondret fra de andre patienter da han fejlagtigt blev regnet til anstaltens tyende.

Mpr nr. A110124
Dato : 19060210
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Patient. Formanden for Gjerrild-Hemmed sogneråd skriver til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus angående en mand, som ønskes indlagt på hospitalet. Patienten afvises på grund af pladsmangel, og sognerådet henvises til af forsøge ved Viborg sindssygehospital i stedet for. Dalstrup.

Mpr nr. A110125
Dato : 190608
Emnegruppe: Dalstrup Råmosegård og Vedsted
Tekst: Bespisning. Notater vedrørende madplaner i Råmosegårds spisereglement. En fortegnelse over sygekost er vedlagt. Endvidere nogle notater vedrørende korporlig revselse.

 

Kasse 110

20160812112927_00001.jpg 20160812112927_00002.jpg 20160812112927_00003.jpg 20160812112927_00004.jpg 20160812112927_00005.jpg
20160812112927_00006.jpg 20160812112927_00007.jpg 20160812112927_00008.jpg