115- 001-009 1853 til 1897

 

Mpr nr. A115001
Dato : 18970324
Forfatter:Lund, assistent overlæge, Holm
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Kauktionserklæring ved ansættelse. Vedlagt kautionsbevis for assistent Lund betroede oppebørsler, der er fundet imellem en del af overlæge Holm modtagne korrespondancesager m.v. tilstilles tjenestligt direktionen.

Mpr nr. A115002
Dato : 18970911
Forfatter:Grønvalt, C V, bogholder
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Gagetillæg. Forvalteren har fået tildelt 16 favne brænde i stedet for 14. Nu ansøger bogholder C. V. Grønvalt om at få brændselstildelingen sat tilsvarende op, idet harns lejlighed er lige så stor som forvalterens. Da han kun varmer een stue op, og dertil kun bruger 2 favne brænde har anstalten i flere år sparet en del penge, disse ønsker han nu forvandlet til penge, enten ved at brændselsudgifter helt udbetales i penge, eller ved at der udleveres 2 favne brænde og resten udbetales som penge.

Mpr nr. A115003
Dato : 18960706
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning og fritid. 26 mandlige opsyn skriver til overlægen om, at få smør på brødet og ikke margarine. Endvidere ønsker de tildelt et lokale på hospitalet, hvor de kan opholde sig i fritiden. Nu er de nød til at blive på afdelingerne, hvis det regner. De kvindlige opsyn slutter sig til de mandlige og skriver, at de gerne vil af med den uappetitlige margarine, 33 kvindlige underskrivere.

Mpr nr. A115004
Dato : 18931113
Forfatter:Grønvaldt, bogholder
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Pengeanvisninger. Slutningen af et brev fra bogholder Grønvaldt til direktionen: - I henhold til hvad der er anført formener jeg, at det efter forholdets natur og for kontrollens skyld er nødvendigt at samtlige anvisninger på bankkontoret, enten de er udstedte af direktionen eller af kasserern, bliver noterede for at være forpligtigtende for anstalten

Mpr nr. A115005
Dato : 18910314
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation af smør. Af direktionens ærede skrivelse af 7ds bemærkede jeg gerne at nogle af mine tilbud ere blevne accepterede, derimod forundrer det mig meget, at mit tilbud af smør ikke er bleven antaget eftersom jeg var lavestbydende, og i denne anledning tillader jeg mig ærbødigst at spørge den ærede direktion hvad grunden dertil kan være. Direktionen svarer, at ingen af de fremlagte tilbud var antagelige.

Mpr nr. A115006
Dato : 18910310
Forfatter:Abildgård, Grosserer
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation af sukker. Grosserer Abildgård forespørger hvorfor hans tilbud på (sukker) ikke er antaget. Direktionen svarer at leverancen ikke var tilfredstillende.

Mpr nr. A115007
Dato : 18890920
Forfatter:Petersen, Jens, Købmand
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Leverance af skinkker. Købmand Jens Petersen spørger, hvorfor han ikke har fået leverancen af skinker. Direktionen svarer, at det er på grund af mislig levering, men dette kan Petersen ikke acceptere, da han har erstattet dårlige varer og han henviser til, at han har fået overdraget leverancen af ost.

Mpr nr. A115008
Dato : 18890413
Forfatter:Jensen Patienter Bogholderen
Emnegruppe: Administration
Tekst: Rundskrivelse til direktionen. 1) Jensens tilbud på forbedring af pumpeværket. 2) Patienters papirer. 3) En skrivelse fra bogholderen.

Mpr nr. A115009
Dato : 18880718
Forfatter:Kerrn, overlærer
Emnegruppe: Begravelser
Tekst: Vedligeholdelse af gravsted. Efter anmodning ad overlærer Kerrn i København tillader jeg mig på hans vegne og i henhold til den imellem sognerådet og mig trufne aftale, herved at tilstille sognerådet en gave til vejlby sogn fattiges kasse, stor 50 kr, halvtredsindstyve kroner, på følgende vilkår: 1) at sognerådet forpligtiger sig til en gang årligt i 20 år fra juni termin d å at regne, af denne sum at udbetale sindssygeanstaltens gartner 2 kr for vedligeholdelse af overlærer Kerrns svigerinde, frøken Gjessings gravsted på anstaltens kirkegård og 2) at den ovennævnte sum efter disse 20 års forløb først da som gave skal tilfalde Vejlby sogns fattiges kasse.

 

Kasse 115

20150612105713_00001.jpg 20150612105713_00002.jpg 20150612105713_00003.jpg 20150612105713_00004.jpg 20150612105713_00005.jpg
20150612105713_00006.jpg 20150612105713_00007.jpg 20150612105713_00008.jpg 20150612105713_00009.jpg 20150612105713_00010.jpg
20150612105713_00011.jpg 20150612105713_00012.jpg 20150612105713_00013.jpg 20150612105713_00014.jpg 20150612105713_00015.jpg
20150612105713_00016.jpg 20150612105713_00017.jpg 20150612105713_00018.jpg 20150612105713_00019.jpg 20150612105713_00020.jpg
20150612105713_00021.jpg 20150612105713_00022.jpg 20150612105713_00023.jpg 20150612105713_00024.jpg 20150612105713_00025.jpg
20150612105713_00026.jpg 20150612105713_00027.jpg 20150612105713_00028.jpg 20150612105713_00029.jpg 20150612105713_00030.jpg
20150612105713_00031.jpg 20150612105713_00032.jpg