115- 020-029 1853 til 1897

 

Mpr nr. A115020
Dato : 18830731
Forfatter:Quistgaard
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Præst. Ishus. Befordringsgodtgørelse til præsten efter at der er opført en embedsbolig til ham. Kommentarer af Quistgaard til det projekterede ishus.

Mpr nr. A115021
Dato : 18830816
Forfatter:Jensen, liutenant
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Assistentplads. Licitation af brød. Justitsråden takker for de tilsendte ansøgningsbilag. Det vrimler ind med ansøgninger til assistentpladsen: Liutenant Jensen er efter opsigelsen muligt endnu mere forsømmelig.

Mpr nr. A115022
Dato : 18831015
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Instruks for kontorassistent. Der er lovet en patient nedsat betaling, hvilket man agter at gennemføre. Den nye kontorassistent får 3 måneders opsigelse, hvilket man også vel gennemføre for den ældre.

Mpr nr. A115023
Dato : 18831118
Forfatter:Jensen, Henrik, natrenovation Jensen, Laurs, natrenovation Cortzen, natrenovation
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Natrenovation. Lønforslag. 3 tilbud om overtagelse af natrenovationen. Henrik Jensen er lavestbydende og fomentlig den bedste. Den gamle renovationsmand Laurs Jensen, som er højestbydende, er forvalteren utilfreds med, idet han ikke har besørget tingene så godt som før og desuden formentlig ikke lader anstaltens kulbunker i fred. Den 3die bydende, Cortzen, skal formentlig ikke være heldig. Til et forslag fra Vordingborganstalten om lønforbedringer kan der gøres væsentlige indvendinger, hviket giver anledning til et direktionsmøde.

Mpr nr. A115024
Dato : 18840206
Forfatter:Bobøl, V, husmand Jensen, Peder Holm Mussmann, student
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientarbejde. Patientbetaling. Kandidat. Skrivelse til kontoret vedrørende tillæg til patienternes arbejdstaxt. Kartining og garnvinding har været optaget pr. pund, hvilket er en uheldig opgørelsesmåde. Nu skal der beregnes pr. arbejdsdag. Nu medtages også reparationsarbejde, da der udføres meget vigtigt arbejde af denne art. Andragende om nedsættelse for husmand V. Bobøl, Peder Jensens søn. At han får nedsættelse er vistnok i sin orden, derimod burde det ikke være rigtigt at indlade sig på en tilbagebetaling for de første 3 måneder, hvilket der også søges om. Kandidatpladsen har været besat med en student Mussmann, da der ikke er mulighed for at få kandidater fra Frederiks hospital. Alle disse går til Vordingborg. Holm foreslår at man tager en ældre student til den vakante årskandidatplads og betaler ham halv løn.

Mpr nr. A115025
Dato : 18840709
Forfatter:Lunn, justitsråd
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Med justitsråd Lunns kommentarer.

Mpr nr. A115026
Dato : 18840721
Forfatter:Walther, professor
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Ishus. Der er indhentet priser og tegninger hos professor Walther. Det gælder om at få arbejdet igang snarest muligt.

Mpr nr. A115027
Dato : 18840814
Forfatter:Walter, professor
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Præst. Ishus: Vedr. en ikke medfølgende skrivelse om præstens befordringsgodtgørelse. Brev fra professor Walter om planen til et nyt ishus.

Mpr nr. A115028
Dato : 18841017
Forfatter:Tandrup, tømrermester Nielsen, murermester Ovesen, murer
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Ishus. Med hensyn til det gamle ishus skal jeg bemærke, at efter forvalterens forslag bliver brugt til hakkelse til at fylde isolationshusrummet på det ny ishus. Det øvrige af huset af tømrermester Tandrup og murermester Nielsen vurderet til 50 kr og murer Ovesen har tilbudt at købe det, således at han for samme pris skaffer det bordt og ordner pladsen, hvor det har stået.

Mpr nr. A115029
Dato : 18840818
Emnegruppe: Lønninger Tekst: Løn. Vordingborg har foreslået ny løn og forslag herom er indgået til ministeriet både fra Vordingborg og Viborg man mener der er nødvendigt at skynde sig med at indsende Århus' forslag.

 

Kasse 115

20150612111648_00001.jpg 20150612111648_00002.jpg 20150612111648_00003.jpg 20150612111648_00004.jpg 20150612111648_00005.jpg
20150612111648_00006.jpg 20150612111648_00007.jpg 20150612111648_00008.jpg 20150612111648_00009.jpg 20150612111648_00010.jpg
20150612111648_00011.jpg 20150612111648_00012.jpg 20150612111648_00013.jpg 20150612111648_00014.jpg 20150612111648_00015.jpg
20150612111648_00016.jpg 20150612111648_00017.jpg 20150612111648_00018.jpg 20150612111648_00019.jpg 20150612111648_00020.jpg
20150612111648_00021.jpg 20150612111648_00022.jpg 20150612111648_00023.jpg 20150612111648_00024.jpg 20150612111648_00025.jpg
20150612111648_00026.jpg