115- 030-039 1853 til 1897

 

Mpr nr. A115030
Dato : 18850314
Forfatter:Bischoff Reddersen Groes, Petersen
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Brød. Licitation. rugbrødet laveres af Bischoff, Nymølle, frank-og sigtebrød af Reddersen, Groes Petersen leverer smør.

Mpr nr. A115031
Dato : 18850415
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Brand. Ministeriet tilbyder at sende en særlig kyndig inspektør over for at vurdere brandfaren på hospitalet, hvilket man invilger i.

Mpr nr. A115032
Dato : 18850613
Forfatter:Hansen, bager Reddersen, bager
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Brød. Med hensyn til licitationen over sigtebrød og franskbrød viste det sig ved forvalterens undersøgelse af forholdene af den lavestbydende, nemlig bager Hansen på Studsgade, var en mand, som formentlig ikke ville være i stand til af overtage leverancen af disse brødsorter. Derefter blev altså bager Reddersens bud antaget.

Mpr nr. A115033
Dato : 18850714
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Brandsikring. Porteners løn. Der er indkommet forslag om brandsikring. Portneren anmoder om lønforhøjelse på 120 kr årligt hvilket forvalteren anbefaler.

Mpr nr. A115034
Dato : 18850817
Forfatter:Schonheider
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Brandsikring. Skrivelse fra ministeriet, i hvilken der gives lov til overkride budgettet for at udføre brandmursarbejderne i det af Schobheider foreslåede udstrækning. De herhen hørende arbejder har jeg straks ladet sætte igang og samtlige jerndøre er bestilt.

Mpr nr. A115035
Dato : 18850724
Forfatter:Schonheyder, vandinspektør Barfoed, frk
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Brandsikring. Skrivelse fra ministeriet ledsagende vandinspektør Schonheyders indstilling angaaende han undersøgelse af sindssygeanstalten og forslag til forskellige forandringer og anskaffelser samt koncept til indstilling herfra til ministeriet i den anledning andragende fra frk Barfoed og pension. Jeg har ledsaget den med en skrivelse fra direktionen, i hvilken jeg først udtalt mig, og derefter tænker jeg mig, at D'hrr mugligvis ville tilføje en motivere eller umotiveret tiltrædende bemærkning.

Mpr nr. A115036
Forfatter:Walther, professor Græeken Engelsted
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Ventilation. Skrivelse fra ministeriet ledsaget af en indstilling fra Grædeken og Engelsted til Sunhedskollegiet angående tilbygninger og ventilation. - Jeg skal tilføje at G. og E.s indstilling er ganske overensstemmednde med de aftaler, der blev truffet mellem dem og mig, da de var herovre i sommer. Professor Walther er ikke hjemme for tiden, men når han, først i oktober, kommer hjem skal jeg henvende mig til ham for i overensstemmelse med ministeriets ordre, at få ham til at udarbejde tegning og overslag til pågldende bygning.

Mpr nr. A115037
Dato : 18570807
Forfatter:Borch, bogholder
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Bogholder. Bogholder Borch ønsker at ansøge om et by- og herredskriverembbede på Bormholm. Han er klar over at chancerne for at få der er små da sådanne embeder oftest besættes med gamle justitsembedsmænd eller sagførere, men han ønsker alligevel direktionens påtegning.

Mpr nr. A115038
Dato : 18851204
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. 2 begæringer om nedsættelse i betaling. For den enes vedkommende (no. 3924) vil der formentlig være anledning til at gå ind på nedsættelsen. Derimod forekommer det mig tvivlsomt for den andens forhold (no. 3936), idet der her, om det også er vanskelige pekuniære forhold, dog er tale om gårdmandsfolk og den syge kun har været her kort tid, fra den 23. august d.å. og formentlig har udsigt til at blive helbredt. Skulle dette håb glippe og altså opholdet blive langvarigt, ville spørgsmålelt om nedsat betaling jo kunne komme frem igen.

Mpr nr. A115039
Dato : 18851212
Forfatter:Eibe, kandidat Holm Ipsen
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Kandidat Eibe har lavet to kandidaters arbejde, hvorfor Holm indstiller, at man udbetaler ham en del af den anden kandidats løn. Der har meldt sig en egnet kandidat til den anden post: Ipsen.

 

Kasse 115

20150612112326_00001.jpg 20150612112326_00002.jpg 20150612112326_00003.jpg 20150612112326_00004.jpg 20150612112326_00005.jpg
20150612112326_00006.jpg 20150612112326_00007.jpg 20150612112326_00008.jpg 20150612112326_00009.jpg 20150612112326_00010.jpg
20150612112326_00011.jpg 20150612112326_00012.jpg 20150612112326_00013.jpg 20150612112326_00014.jpg 20150612112326_00015.jpg
20150612112326_00016.jpg 20150612112326_00017.jpg 20150612112326_00018.jpg 20150612112326_00019.jpg 20150612112326_00020.jpg
20150612112326_00021.jpg 20150612112326_00022.jpg 20150612112326_00023.jpg 20150612112326_00024.jpg 20150612112326_00025.jpg
20150612112326_00026.jpg 20150612112326_00027.jpg 20150612112326_00028.jpg