115- 060-069 1853 til 1897

 

Mpr nr. A115060
Dato : 18790309
Forfatter:Husholderske
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Husholderske. Fristen for indsendelse af ansøgninger om plads som husholderske udløber den 14. marts 1879.

Mpr nr. A115061
Dato : 18790222
Forfatter:Qustgaard
Emnegruppe: Administration
Tekst: Avertissement. Avertissementer i Jyllands-Posten optages i andre blade, hvorfor Quistgaard foreslår, at man annoncerer heri.

Mpr nr. A115062
Dato : 18790221
Forfatter:Holm Sivardtsen
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Husholderske. Til jfr. Sivardtsen har jeg skrevet og forlangt oplysninger om hendes syn, men jeg er bange for, at de ikke falder tilfredsstillinde ud. Enden på det bliver vel, at vi kommer til endnu engang at bekendtgøre pladsen ledig. Holm.

Mpr nr. A115063
Dato : 18790209
Forfatter:Lunn, P
Emnegruppe: Udenrigsrejser
Tekst: Rejse. P. Lunn tager afsked idet han tiltræder en rejse til Italien for at besøge sin søn.

Mpr nr. A115064
Dato : 18790202
Forfatter:Selchau, pastor
Emnegruppe: Brevveksling
Tekst: Præst. Svar til pastor Selchau, hvorpå vides ikke.

Mpr nr. A115065
Dato : 18790127
Forfatter:Selchau, pastor Lunn, P
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Andragende fra pastor Selchau angående nedsættelse af betalingen for hans herværende søn. Ifjor forår blev et lignende andragende afslået. Som forandrede omstændigheder anføres nu, at den anden søn atter er indlagt på Oringe, ligesom også den tredie søn, lægen i Grenå, i hosliggende brev anfører, at han ikke for tiden er i stand til at yde noget bidrag. Sålænge pastor Selchau skal betale for 2 sindssyge sønner, er det vist temmelig utvivlsomt, at der næppe bliver så meget tilbage af hans pension, som fornødent til et tarveligt udkomme for et par gamle ægtefolk. Det forekommer mig derfor, at efter de nu fremkomne oplysninger kon kunne forsvare fra næste quartals begyndelse at nedsætte betalingen. P. Lunn.

Mpr nr. A115066
Dato : 18790108
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vej. En vejsag skal ekspederes omgående.

Mpr nr. A115067
Dato : 18790101
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: kStationsvej. Der skal holdes direktionsmøde i anledning af den nye stationsvej. På samme møde skal man tale om diferentsen mellem, bogholderen og forvalteren. Endelige skal der tales om anvendelse af renterne fra patienternes arbejdsfond.

Mpr nr. A115068
Dato : 18781224
Forfatter:Suenson, kandidat Møller, kandidat Frisch, cand
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat: Med hensyn til kandidatforholdet skal jeg oplyse, at af 2 kandidater vi har, er den ene tjenstgørende i 4 måneder og bliver sendt herfra til Frederiks Hospital, vi må tage den, hospitalet sender, men hospitalet er også forpligtiget til at sende en ny når den gamle rejser. Den anden kandidat derimod bliver ansat af direktionen på 6 måneder, efter at pladsen har været bekendtgjort ledig på sædvanlig måde. Dog har det oftere været tilfældet, at en 4 måneders kandidat er gået lige over i en 6 måneders plads (Således med Suenson i sommer, med Møller forud for ham og med flere) og pladsen har i så fald ikke været bekendtgjort ledig, lige så lidt som vedkommende kandidat ikke har fået nogen formel skrivelse fra direktionen. Pladsen som 6 måneders kandidat bliver nu ledig til 1. januar ved cand. Suensons afgang* jeg har derfor bekendtgjort vakancen på sædvanlig vis og modtaget ansøgning fra cand. Frisch, og idet han skal udnævnes, har jeg formentlig fulgt den tidligere regel (- så forsikrer mig i hvert fald bogholderen) ved at sende hans udnævnelse til underskrift hos direktionen.

Mpr nr. A115069
Dato : 18781218
Forfatter:Sorvad Blicher, patient Frisch, Cand
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Stationsvej. Kandidat. Pastientbetaling. Man har ikke talt med alle lodsejere, så der er ingen afgørelse på vejsagen. Udnævnelsen af en kandidat fra 1. januar til 30 juni. Der er kun kommet en ansøgning .- fra cand. Frisch. Nedaættelse af betalingen for patienten Blicher, søn af Bl til Lille Sorvad. Faderen sidder vist meget småt i det og har gentagne gange presset på for at få sønnen på halv betaling, efter at han i foråret fik ham fra 2den klasse overført på 3die klasse, måske man til nytår kunne indrømme ham nedsættelsen.

 

Kasse 115

20150612124328_00001.jpg 20150612124328_00002.jpg 20150612124328_00003.jpg 20150612124328_00004.jpg 20150612124328_00005.jpg
20150612124328_00006.jpg 20150612124328_00007.jpg 20150612124328_00008.jpg 20150612124328_00009.jpg 20150612124328_00010.jpg
20150612124328_00011.jpg 20150612124328_00012.jpg 20150612124328_00013.jpg 20150612124328_00014.jpg 20150612124328_00015.jpg
20150612124328_00016.jpg