115- 070-079 1853 til 1897

 

Mpr nr. A115070
Dato : 18781206
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Reatance. En restanceliste til underskrift og end Rasmussenks sag, der handler om, at der er restance og man ikke finder ud af hvilken kommune, der skal overtage forsørgelsen af ham.

Mpr nr. A115071
Dato : 18781212
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Stationsvej. Der har været et møde på hospitalet med lodsejerne, hvor der er truffet en overenskomst. Bogholderen og forvalteren har en kontrovers vedrørende de af forvalteren kvitterede regninger og kvitteringernes gyldighed, når en anden end regningsudstederen har underskrevet.

Mpr nr. A115072
Dato : 18781211
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Brød. Man beholder den hidtidige leverandør af brød.

Mpr nr. A115073
Dato : 18781227
Forfatter:Selmer, Harald, etatsråd
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Harald Selmer. Skrivelse fra ministeriet vedrørende etatsråd Selmers forhøjede pension.

Mpr nr. A115074
Dato : 18781116
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Renovation. Skifteret. ingen yderligere oplusninger.

Mpr nr. A115075
Dato : 18781105
Forfatter:Nielsen, murermester
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Kvitteringer. Kvitteringer med anden underskrift end murermester Nielsen er accepteret af forvalteren, mens bogholderen mener, at dette kun er gyldigt fra handlende og fabrikanter. Bogholderen anfører at sådanne kvitteringer tidligere ikke blev accepteret af revisionen.

Mpr nr. A115076
Dato : 18781025
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation. ukendt objekt.

Mpr nr. A115077
Dato : 18781016
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Væksthus. Da der er tilvejebragt en tegning til et væksthus og tilhørende overslag lydende på 1785 kr eller netop den sum anstalten har fået udbetalt i godtgørelse fra jernbanen, er det formentlig på tide at røre sig, for at få ministeriets samtykke til at anvende summen på denne måde.

Mpr nr. A115078
Dato : 18781010
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vej. Skrivelse til amtsrådets vejudvalg af ukendt indhold.

Mpr nr. A115079
Dato : 18780928
Forfatter:Blicher Sorvad
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vej. Patintbehandling. Amtsrådet ønsker a. at man overlader et stykke af anstaltens chausse til offentlig brug og dog vedbliver at vedligeholde den, b. at gå ind på en expropriation, hvorved vejen overalt blev 9 alen bred, ville formentlig føre til en ekspropriation langs hele vejlinien fra det sted hvor chausseen slipper og helt ned til stranden. Skrivelse fra hr. Blicher til Sorvad, som ansøger at få hans søn, som er her på anstalten, forplejet på halv betaling.

 

Kasse 115

20150612124711_00001.jpg 20150612124711_00002.jpg 20150612124711_00003.jpg 20150612124711_00004.jpg 20150612124711_00005.jpg
20150612124711_00006.jpg 20150612124711_00007.jpg 20150612124711_00008.jpg 20150612124711_00009.jpg 20150612124711_00010.jpg
20150612124711_00011.jpg 20150612124711_00012.jpg 20150612124711_00013.jpg 20150612124711_00014.jpg 20150612124711_00015.jpg
20150612124711_00016.jpg 20150612124711_00017.jpg