115- 080-089 1853 til 1897

 

Mpr nr. A115080
Dato : 18780904
Forfatter:Behrend, købmand Behrend, pastor Lund, pastor Madsen, Just gårdmand
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Skrivelse fra købmand Behrend i Ålborg med kaution for betalingen for pastor Behrend* skønt den kun gælder for den tid, pastor Lund er præst i Harridslev, må den vel kunne tages for gyldig, idet betalingen for pastor Behrend formentlig afholdes af den ham tilkommende pension, som jo er knyttet til hans forrige embede? Et andragende fra gårdmand Just Madsen i Lyby om at få moderation i betalingen for sin søn, der er patient her i anstalten, tilligemed oplysninger om hans formueforhold.- Skønt manden vel nok sidder hårdt i det, tør han vist næppe regnes til de uformuende, hem regulativets paragraf 18 indrømmer halv betaling. Patienten som der her er tale hører formentlig til de helbredelige og har været her i anstalten siden den 25 juni.

Mpr nr. A115081
Dato : 18780816
Forfatter:Helweg, reservelæge Nielsen, murermester Holm, pastor
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Kostpenge. Væksthus. Patienten fra Klejtrup får indrømmet halv betaling og tilbagebetaling af et beløb. Reservelæge Helweg ønsker kostpenge udbetalt som løn, hvilket anbefales. Man ønsker opført et væksthus af de penge , der er kommet fra jernbanen. Der ligger tegninger og overslag fra murermester Nielsen. På justitsrådens spørgsmål forleden skal jeg oplyse, at der er skik og brug, at personer, som af øvrigheden indlægges til observation, optages for halv betaling. Når pastor Holm i sin tid lå her på 1. forplejning, betalte det offentlige kun som sædvanligt, mens Holms familie skød resten til.

Mpr nr. A115082
Dato : 18780725
Forfatter:Quistgård, jægermester Willemoes, etatsråd Vesterbos
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Eillemoes. Patientbetaling. Arv. Meddelelse fra ministeriet angående etatsråd Willemoes' udtrædelse og Jægermester Quistggårds indtrædelse i direktionen. Brev fra Hersom sogneråd angående nedsættelse af betalingen for pigen fra Kleitrup. Meddelelse fra Vesterbos værge, om at der er tilfaldet patienten en arv.

Mpr nr. A115083
Dato : 18780716
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budgetforslag.

Mpr nr. A115084
Dato : 18780622
Forfatter:Helweg
Emnegruppe: Læger
Tekst: Reservelæge. Helweg foretrækkes som reservelæge.

Mpr nr. A115085
Dato : 18780628
Forfatter:Helweg, reservelæge
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Reservelæge. Udnævnelse af Helweg.

Mpr nr. A115086
Dato : 18780622
Forfatter:Selchau Møller, kandidat Helweg
Emnegruppe: Læger
Tekst: Reservelæge: Ansøgere er Selchau fra Grenå, Møller som er kandidat på anstalten her og Helweg, som har en basisuddannelse i psykiatri og har været reservelæge i Viborg. Man anser Helweg for den bedst egnede.

Mpr nr. A115087
Dato : 18780612
Forfatter:Qustgaad, jægermester Holm Lunn
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Direktion. Jægermester Quistgaard er villig til at lade sig foreslå til direktionsmedlem. Holm til Lunn.

Mpr nr. A115088
Dato : 18780603
Forfatter:Willemoes, etatsråd
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Direktionen. Etatsråd Willemoes afskedsansøgning, hvilken jeg beklager allerede at skulle se så snart, skønt jeg vel var forberedt på, at de ville komme. Med hensyn til forslaget om eftermand til direktionsposten er det vel rigtigst at konferere mundtligt.

Mpr nr. A115089
Dato : 18780530
Emnegruppe: Læger
Tekst: Overlæge. Reservelæge. Da min udnævnelse til overlæge nu er kommen, billiger D'herr vel, at jeg straks bekendtgør reservelægepladsen som ledig. 

Kasse 115

20150612125128_00001.jpg 20150612125128_00002.jpg 20150612125128_00003.jpg 20150612125128_00004.jpg 20150612125128_00005.jpg
20150612125128_00006.jpg 20150612125128_00007.jpg 20150612125128_00008.jpg 20150612125128_00009.jpg 20150612125128_00010.jpg
20150612125128_00011.jpg 20150612125128_00012.jpg 20150612125128_00013.jpg 20150612125128_00014.jpg 20150612125128_00015.jpg
20150612125128_00016.jpg 20150612125128_00017.jpg 20150612125128_00018.jpg 20150612125128_00019.jpg 20150612125128_00020.jpg
20150612125128_00021.jpg