115- 090-099 1853 til 1897

 

Mpr nr. A115090
Dato : 18780526
Forfatter:Selchau, præst Lunn
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Et andragende fra pensioneret præst Selchau om at få lettelse i betalingen for sin søn, der i en årrække har været patient her på anstalten. Han oplyser, at pensionen efter kapiteltaksten for 1877 ville beløbe sig til 2628, 20 kr. Sønnen er på 3.die forplejningsklasse og koster altså 394,20 kr om året* regnes den anden, som ifølge andragendet er i Vordingborg Sindssyge Anstalt til samme pris, bliver der altså 1840 kr. Da han ikke oplyser at han har andre pekuniære forpligtelser end de to sønners ophold på sindssygeanstalten, tør man vel næppe indrømme en mand med 1840 kr om året nedsættelse i betalingen. Lunn mener, at man skal skrive, at der for tiden ikke er mulighed for nedslag.

Mpr nr. A115091
Dato : 18780512
Emnegruppe: Administration
Tekst: Rundskrivelse. Uinteressant.

Mpr nr. A115092
Dato : 18780507
Forfatter:Vesterboe, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patient. Skrivelse til patienten Vesterboes værge. Hvad den indeholder fremgår ikke.

Mpr nr. A115093
Dato : 18780428
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Selmer, pension meddelese til kontoret, hvad den indeholder foreligger ikke oplyst.

Mpr nr. A115094
Dato : 18780502
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienter. Rundskrivelse med meddelelse om 16 patienters optagelse.

Mpr nr. A115095
Dato : 18780424
Forfatter:Vesterbo, patient
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patient. Skrivelse ti skifteretten i Helsingør angående værgemålet for vatienten Verterbo.

Mpr nr. A115096
Dato : 18780409
Forfatter:Holm, Rasmus, overlæge Møller, cand, reservelæge
Emnegruppe: Læger
Tekst: Overlæge. Reservelæge. Skrivelse til ministeriet vedrørende Rasmus Holms konstitution som overlæge samt indtrædelse i direktionen konstitutution af cand. Møller som reservelæge.

Mpr nr. A115097
Dato : 18780110
Forfatter:Jacobsen, Hagen, forvalter
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Installationer. Forvalter Hagen Jacobsen meddeler direktionen at der intet videreværdigt er hændt med installationerne i oktober kvartal, med undtagelse af at der er sat en ny bund i varmeapparatet på fruentimmer.

Mpr nr. A115098
Dato : 18771001
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Installationer. Hagen Jacobsen meddeler, at dampkedlerne er blevet undersøgt og at cylinderen i vridemaskinen er beskadiget på grund af uforsigtighed fra vaskerikarlens side.

Mpr nr. A115099
Dato : 18770712
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Installationer. Hagen Jacobsen meddeler, at der intet videværdigt er forefaldet.

 

Kasse 115

20150615105551_00001.jpg 20150615105551_00002.jpg 20150615105551_00003.jpg 20150615105551_00004.jpg 20150615105551_00005.jpg
20150615105551_00006.jpg 20150615105551_00007.jpg 20150615105551_00008.jpg 20150615105551_00009.jpg 20150615105551_00010.jpg
20150615105551_00011.jpg