115- 100-109 1853 til 1897

 

Mpr nr. A115100
Dato : 18770214
Forfatter:Grønvaldt Selmer
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Anbefaling, assistent. Grønvaldt søger stilling som bogholder i Viborg og får ansøgning anbefalet af Selmer.

Mpr nr. A115101
Dato : 18770407
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Installationer. Hagen Jacobsen meddeler, at dampmaskinen er blevet repareret og en af kobbergryderne i køkkenet er repareret.

Mpr nr. A115102
Dato : 18770104
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Maskiner apparater og telefon
Tekst: Installationer. Hagen Jacobsen meddeler, at der i der forløbne kvartal ingen repatationer har været på maskinmateriellet.

Mpr nr. A115103
Dato : 18770224
Forfatter:Rasmussen, Ane Kirstine, opsynspige
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Der er forsvundet forskellige klædningsstykker på kvd. En opsynspige Ane Kirstine Rasmussen bliver sammen med flere andre afhørt om sagen. Pågældende mener, at de er forsvundet ved badning i havet, men ingen af kollegerne mener, at dette kan være tilfældet.

Mpr nr. A115104
Dato : 18761010
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Installationer. Hagen Jacobsen meddeler, at der ikke er noget at bemærke om maskinerne ud over en iturappoerteret kedel er blevet reapreret.

Mpr nr. A115105
Dato : 18760702
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Installationer. Hagen Jacobsen meddeler, at afløbet fra Vejlby byggeri, der tidligere forurenede anstaltens bassiner, nu er udskiftet. Køkkenet kogkedler trænger til reparation.

Mpr nr. A115106
Dato : 18760606
Forfatter:Grønvalt Selmer
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Anbefaling, kontorassistent. Grønvaldt søger stilling som forvalter og kasserer ved Randers-Grenå jernbane, hvortil Selmer anbefaler ham på det bedste.

Mpr nr. A115107
Dato : 18760408
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Spildevand. Aftale mellem Vejlby Byggeri om afledningen af spildevand fra bryggeriet. Der skal bygges en kumme til bundfældning og ledningen skal ligge mindst 18 fod fra bæk og bassiner.

Mpr nr. A115108
Dato : 18760404
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Installationer. Hagen Jacobsen indberetter at der ingen vanskeligheder er med maskiner m.v.

Mpr nr. A115109
Dato : 18750728
Forfatter:Grøbvaldt Lunn
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr personalet
Tekst: Kontorassistent. Grønvaldt søger en stilling under Københavns Magistrat, hvorfor han udbeder sig en ansøgning. Lunn bemærker, at det er almindelig praksis, at forskellige myndigheder tillæmper aftrædelses og tiltrædelsesfristen.

 

Kasse 115

20150615105933_00001.jpg 20150615105933_00002.jpg 20150615105933_00003.jpg 20150615105933_00004.jpg 20150615105933_00005.jpg
20150615105933_00006.jpg 20150615105933_00007.jpg 20150615105933_00008.jpg 20150615105933_00009.jpg 20150615105933_00010.jpg
20150615105933_00011.jpg 20150615105933_00012.jpg 20150615105933_00013.jpg 20150615105933_00014.jpg 20150615105933_00015.jpg
20150615105933_00016.jpg 20150615105933_00017.jpg 20150615105933_00018.jpg 20150615105933_00019.jpg 20150615105933_00020.jpg
20150615105933_00021.jpg 20150615105933_00022.jpg