115- 120-129 1853 til 1897

 

Mpr nr. A115120
Dato : 18760312
Forfatter:Petersen, Groes, smørleverandør
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Smør. man ønsker ikke at antage den tidligere smørleverandør Groes Petersens tilbud, da man tidligere har været nødt til at kassere en del af hans varer.

Mpr nr. A115121
Dato : 18760318
Forfatter:Lunnþ
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Sleviske patienter. Papirer vedrørende 2 slesviske patienters optagelse. Den ene har tilsyneladende været oppe før og direktionen har haft delte meninger om optagelsen. Den anden er fra gårdejer Frei, han vil gerne have sin søster ind, men har ingern øvrighedsattest produceret. Synes mine herrer ikke, at for de gode slesvigers vedkommende gerne kunne ignorere den for udlændinge vedtagne bestemmelse om øvrighedsnødløsning?, der er dog for ikke at få noget med de tyske institutioner og autoriteter at gøre at de søger hertil. Lunn anbefaler andragendet og anfører at øvrighedsattesten kun er en direktionsvedtagelse, og den er lavet på en helt anden baggrund.

Mpr nr. A115122
Dato : 187602
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Ledninger. Der skal lægges en ledning, og man diskuterer dens afstand fra bassinerne og vejen.

Mpr nr. A115123
Dato : 187507
Forfatter:Stabell, H, maskinmester Ovesen, N, murer Løycke, N C, snedker Carlsen, R I, tømrer
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Håndværkerne andrager direktionen om lønforhøjelse idet leveomkostningerne er stigende og lønningerne for ligestillede arbejdere er større andetsteds. Underskrifter fra H. Stabell, maskinmester, N. Ovesen, murer, N. C. Løyke, snedker og I. R. Carlsen, tømrer.

Mpr nr. A115124
Dato : 18750703
Forfatter:Jacobsen, Hagen Meulengracht Meks
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Trykprøve, apparater. Hagen Jacobsen indberetter, at han har ladet anstaltens appater prøve. Der er vedlagt en attest underskrevet af Meulengracht og Meks.

Mpr nr. A115125
Dato : 18750609
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Madlicitationer. Patientfond. Licitationer vedrørende mælk og brød, samt meddelelse om, at Hagen Jacobsen har modtaget obligationer for 3000 kr i patienternes arbejdsfond.

Mpr nr. A115126
Dato : 18750515
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Madlicitation. Papirer vedrørende mælk samt regnskaber.

Mpr nr. A115127
Dato : 18750515
Forfatter:Bøggild, E Top
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Takkebrev. Jeg tillader mig herved hjerteligen at takke den højtærede direktion for den mig under 5. dennes godhedsfuldt tilstillede anbefaling og ikke mindre oprigtigen at takke højtsamme for al den humanitet og velvilje den stedse har imødekommet mig med i de mange år jeg har virket under samme. Helsingør, Fiolgade nr 522 E. Top Bøggild.

Mpr nr. A115128
Dato : 18750409
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Top Bøggild indberetter at dampmaskinen trænger til hovedreparation og at pengene hertil er på vedligeholdelseskontoen for indeværende finansår.

Mpr nr. A115129
Dato : 18750319
Forfatter:Grønvaldt, Exsm Juris
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Anbefaling. Kontorassistent. Exam juris Grønvaldt får in anbefaling for sin nøjagtighed i pengesager og sin afholdthed af såvel overordenede som ligestillede.

 

Kasse 115

20150615111754_00001.jpg 20150615111754_00002.jpg 20150615111754_00003.jpg 20150615111754_00004.jpg 20150615111754_00005.jpg
20150615111754_00006.jpg 20150615111754_00007.jpg 20150615111754_00008.jpg 20150615111754_00009.jpg 20150615111754_00010.jpg
20150615111754_00011.jpg 20150615111754_00012.jpg 20150615111754_00013.jpg 20150615111754_00014.jpg 20150615111754_00015.jpg
20150615111754_00016.jpg 20150615111754_00017.jpg 20150615111754_00018.jpg 20150615111754_00019.jpg 20150615111754_00020.jpg
20150615111754_00021.jpg 20150615111754_00022.jpg