115- 130-139 1853 til 1897

 

Mpr nr. A115130
Dato : 18750103
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Top Bøggild indberetter, at der intet er at melde om installationerne.

Mpr nr. A115131
Dato : 18750128
Emnegruppe: Revision
Tekst: Forvalterens instruks. Ligkister. Rettelser til forvalterens instruks med kommentar af direktionsmedlemmerne, samt oplysning om, at forvalterens skrøbelighed har forsinket sagen.

Mpr nr. A115132
Dato : 18741005
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparatur. Forvateren indberetter, at der er foretaget trykprøve på kedlerne og erparation er endnu ikke tilendebragt på grund af kobbersmedens forsømmeelighed.

Mpr nr. A115133
Dato : 18740812
Forfatter:almindelige Brandforsikring for Landbygninger, Den Esmann, branddirektør
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. Police udstedt af Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger underskrevet af Esmann branddirektør.

Mpr nr. A115134
Dato : 18740812
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. Police, der forsikrer de øvrige bygninger på Anstaltens grund, Dog undtaget gartnerboligen. sum 512 395 kr.

Mpr nr. A115135
Dato : 18740704
Forfatter:Meulengracht Mehl Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Top Bøggild indberetter, at der er foretaget trykprøver på dampmaskineriet, samt vedlægger en trykprøveattest fra Mehl og Meulengracht.

Mpr nr. A115136
Dato : 18740320
Forfatter:Skabelund, M, tandlæge
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Spildevand. Tandlæge M. Skabelund har klaget over spildevandet løber i en åben grøft, hvorfor vandsynsfolkene påkender at vandet skal ledes gennem rør, så det ikke forurener Skabelunds brønd. Anstalten skal sammen med to andre lodsejere udrede omlægningen.

Mpr nr. A115137
Dato : 18740111
Forfatter:Bøggild, Top Wilson, kobbersmed
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Kobbergryder. Top Bøggild indberetter at to gryder er læk, og han har optaget kontakt med kobbersmed Wilson i Århus. Der skal formentlig tykkere plader på gryderne for at styrke dem.

Mpr nr. A115138
Dato : 18530303
Forfatter:Goldschmidt, sagførerfuldmægtig Simony Friis Selmer Dahl Jespersen
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Anbefaling. Efter anmodning af hr. examinatus juris, sagførerfuldmægtig Goldschmidt i Århus, undlader vi undertegnede ikke at meddele vort vidnesbyrd i anledning af det forhold, hvori han har stået til anlægget af den jyske helbredelsesanstalt for sindssyge. Siden efteråret 1848 har hr. Goldschmidt, først som fuldmægtig for medundertegnede Dahl.....osv. Han har ført regnskab på eget ansvar. Simony,Friis,Selmer,Dahl, Jespersen.

Mpr nr. A115139
Dato : 18730804
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Opsynspiger. Et andragende om betalingsnedsættelse for en inkurabel patient - ligeledes til underskrift, da jeg forudsætter som givet, at må afslås. Opsynspigerne har truet med kollektiv opsigelse, hvis de ikke fik 1 mark mere i løn månedlig. Selmer siger, at han ikke vil lade sig forbløffe straks.

 

Kasse 115

20150615112426_00001.jpg 20150615112426_00002.jpg 20150615112426_00003.jpg 20150615112426_00004.jpg 20150615112426_00005.jpg
20150615112426_00006.jpg 20150615112426_00007.jpg 20150615112426_00008.jpg 20150615112426_00009.jpg 20150615112426_00010.jpg
20150615112426_00011.jpg 20150615112426_00012.jpg 20150615112426_00013.jpg 20150615112426_00014.jpg 20150615112426_00015.jpg
20150615112426_00016.jpg 20150615112426_00017.jpg 20150615112426_00018.jpg 20150615112426_00019.jpg 20150615112426_00020.jpg
20150615112426_00021.jpg 20150615112426_00022.jpg 20150615112426_00023.jpg 20150615112426_00024.jpg 20150615112426_00025.jpg