115- 140-149 1853 til 1897

 

Mpr nr. A115140
Dato : 18730701
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparatur. Top Bøggild indberetter. at der intet er at bemærke til anstaltens installationer.

Mpr nr. A115141
Dato : 18730406
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Dampkedel. Top Bøggild indberetter, at der pågår reparation af dampkedel, som vil koste 20 rdlr.

Mpr nr. A115142
Dato : 18730227
Emnegruppe: Postbefordring
Tekst: Sundhedskollegiet. Brev fra sundhedskollegiet, der bevidner overlægerne ved sindssygehospitalerne deres tak for veludførte forhandlinger vedrørende ensartet udarbejdelse af årsberetninger fra anstalterne.

Mpr nr. A115143
Dato : 18730110
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Dampmaskine. Der påsår reparation af dampmaskine, hvilket vil koste 33 rdlr og 2 sk.

Mpr nr. A115144
Dato : 18720925
Forfatter:Hermansen, M Bøggild, Top
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Afløb. M. Hermansen, Vejlby Krat tillader sig af henvende sig til direktionen idet Top Bøggild har afvist hans andragende om at en stenkiste, der fører afløbet under vejen mellem anstaltens og hans grund, skal flyttes, overenskomsten er afsluttet mundligt.

Mpr nr. A115145
Dato : 18720930
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Top Bøggild indberetter, at der intet er at berette.

Mpr nr. A115146
Dato : 18720912
Forfatter:Bøggild, Top, forvalter
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Brød. Top Bøggild har skrevet til intendanten ved regimentet i Århus, for at få at vide, hvor meget brød står til.

Mpr nr. A115147
Dato : 18720709
Forfatter:Rasmussen, fader Selmer
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. En patient ved navn Rasmussens fader invilliger i at betale. Selmer meddeler direktionskollegerne, at han tager til Hamborg for at møde sin søn, der kommer hjem fra Amerika. Ministeriets approbation på den Henningske sag, nævnes andet steds men jeg ved ikke hvorom det drejer sig.

Mpr nr. A115148
Dato : 18720702
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Top Bøggild indberetter, at der intet er at bemærke om instalationerne.

Mpr nr. A115149
Dato : 18720619
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Brød. Der skal udliciteres leverancer af brød, hvorfor man ekundiger sig om 3. Dragonregiments priser.

 

Kasse 115

20150615113201_00001.jpg 20150615113201_00002.jpg 20150615113201_00003.jpg 20150615113201_00004.jpg 20150615113201_00005.jpg
20150615113201_00006.jpg 20150615113201_00007.jpg 20150615113201_00008.jpg 20150615113201_00009.jpg 20150615113201_00010.jpg
20150615113201_00011.jpg 20150615113201_00012.jpg 20150615113201_00013.jpg 20150615113201_00014.jpg 20150615113201_00015.jpg
20150615113201_00016.jpg 20150615113201_00017.jpg 20150615113201_00018.jpg 20150615113201_00019.jpg 20150615113201_00020.jpg
20150615113201_00021.jpg 20150615113201_00022.jpg 20150615113201_00023.jpg 20150615113201_00024.jpg 20150615113201_00025.jpg
20150615113201_00026.jpg