115- 160-169 1853 til 1897

 

Mpr nr. A115160
Dato : 18710708
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Forbrugsvarer. 2 fortegnelser over hvad der er udleveret til overopsynnene af forskellige varer til brug på afdelingerne.

Mpr nr. A115161
Dato : 18710406
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Brand. Der skal opsættes brandhaner og udkastet samt priserne til anlæget er ikke kommet. Desuden er prisen for høj for ministeriet.

Mpr nr. A115162
Dato : 18710601
Emnegruppe: Budget-revision revision årsberetning
Tekst: Hovedregnskab. Regnskabet omsendes sammen med budgettet for direktionsmedlemmerne kan sammenligne.

Mpr nr. A115163
Dato : 18710408
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, Apparater og telefon
Tekst: Apparater. Top Bøggild meddeler, at der intet er at bemærke om installationerne.

Mpr nr. A115164
Dato : 18701231
Forfatter:Frichs
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Anstaltens vridemaskine er indsendt til reparation hos Frichs. Reparationen vil koste omkring 25 rdl.

Mpr nr. A115165
Dato : 18701229
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Renovation. Forvalteren har haft uheld med sin renovationsstud, og han foreslår, at der skal købes en femte hest, hvilket Selmer dog finder for bekosteligt.

Mpr nr. A115166
Dato : 18701028
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Top Bøggild indsender sin undskyldning, fordi han har forsømt at indsende beretning om maskinparkens tilstand. således som der er ham pålagt i s 6 i hans instruks.

Mpr nr. A115167
Dato : 18700528
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Jordkøb. Papirer vedrørende forskellige parceller i Vejlby Krat. Købt i 1868.

Mpr nr. A115168
Dato : 18700331
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Top Bøggild indberetter, at der skiftet en bøsning ud ved dampmaskinen og et rør i køkkenet.

Mpr nr. A115169
Dato : 18691231
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Top Bøggild indberetter, at der er en utæthed i en kobbergryde samt at rør i mands-celleafdeling skal synes.

 

Kasse 115

20150615124038_00001.jpg 20150615124038_00002.jpg 20150615124038_00003.jpg 20150615124038_00004.jpg 20150615124038_00005.jpg
20150615124038_00006.jpg 20150615124038_00007.jpg 20150615124038_00008.jpg 20150615124038_00009.jpg 20150615124038_00010.jpg
20150615124038_00011.jpg 20150615124038_00012.jpg 20150615124038_00013.jpg 20150615124038_00014.jpg 20150615124038_00015.jpg
20150615124038_00016.jpg 20150615124038_00017.jpg 20150615124038_00018.jpg 20150615124038_00019.jpg 20150615124038_00020.jpg
20150615124038_00021.jpg 20150615124038_00022.jpg 20150615124038_00023.jpg 20150615124038_00024.jpg 20150615124038_00025.jpg
20150615124038_00026.jpg 20150615124038_00027.jpg 20150615124038_00028.jpg 20150615124038_00029.jpg 20150615124038_00030.jpg
20150615124038_00031.jpg 20150615124038_00032.jpg 20150615124038_00033.jpg 20150615124038_00034.jpg 20150615124038_00035.jpg
20150615124038_00036.jpg 20150615124038_00037.jpg 20150615124038_00038.jpg 20150615124038_00039.jpg 20150615124038_00040.jpg
20150615124038_00041.jpg 20150615124038_00042.jpg 20150615124038_00043.jpg 20150615124038_00044.jpg 20150615124038_00045.jpg
20150615124038_00046.jpg 20150615124038_00047.jpg 20150615124038_00048.jpg 20150615124038_00049.jpg