115- 180-189 1853 til 1897

 

Mpr nr. A115180
Dato : 18680406
Forfatter:Bang
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Tørrekamre. Brev fra Bang om indlæggele af rør.

Mpr nr. A115181
Dato : 18680331
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Tørrekamre. Bøggild indberetter, at der er defekte rør i begge tørrekamre.

Mpr nr. A115182
Dato : 18680215
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Forvalter. 3 skrivelser fra ovrlægen til forvalteren. De to har ikke kunnet læses, men det tredie handler om, at man blandt anstaltens læger har besluttet skiftevis at deltage i begravelser, hvorfor man ønsker besked om, hvornår de finder sted mindst 24 timer før.

Mpr nr. A115183
Dato : 18680301
Forfatter:Chirstensen, overopsynsmand
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienters død. Overopsynsmand Christensen har lavet en liste over klæder der har tilhørt afdøde patienter. Patienternes numre og navne er vedføjet på listen.
Mpr nr. A115184
Dato : 18680101
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Forvalter Bøggild indberetter, at han intet har at bemærke om installationernes tilstand.

Mpr nr. A115185
Dato : 18671001
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Bøggild meddeler, at der er noget i vejen med en aksel på dampmaskinen og at han har instrueret maskinmesteren om, at den skal ordnes.

Mpr nr. A115186
Dato : 18670907
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift
Tekst: En del af siden mangler.

Mpr nr. A115187
Dato : 18670706
Forfatter:Købke, kaptajn Jacoby Sinding
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Kaptajn Købke. Fru Jacoby af Randers. En kuvert med messingkrone fra captain Købke, en kuvert hvis indhold viser reverssen af den købkeske medaille. En fru Jacoby af Randers har besøgt vedkommende for nogen tid siden og udtrykte ingen misfornøjelse, men fandt det bagefter passende at skrive fru Sinding det medfølgende brev. Det er tilsyneladende en klage over forholdende.

Mpr nr. A115188
Dato : 18670703
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Kasseeftersyn. Rundskrivelse, der blandt andet omhandler et forestående direktionsmøde samt et forestående kasseeftersyn.

Mpr nr. A115189
Dato : 18670630
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Bøggild indberetter, aaat en pumpestang ved dampmaskinen er beskadiget.

 

Kasse 115

20150619110321_00001.jpg 20150619110321_00002.jpg 20150619110321_00003.jpg 20150619110321_00004.jpg 20150619110321_00005.jpg
20150619110321_00006.jpg 20150619110321_00007.jpg 20150619110321_00008.jpg 20150619110321_00009.jpg 20150619110321_00010.jpg
20150619110321_00011.jpg 20150619110321_00012.jpg 20150619110321_00013.jpg 20150619110321_00014.jpg 20150619110321_00015.jpg
20150619110321_00016.jpg 20150619110321_00017.jpg 20150619110321_00018.jpg 20150619110321_00019.jpg 20150619110321_00020.jpg