115- 210-219 1853 til 1897

 

Mpr nr. A115210
Dato : 18640525
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Kul. Kontoret meddeler direktionen at der skal købes endnu 1300 tdr kul.

Mpr nr. A115211
Dato : 18640506
Emnegruppe: Krigen 1864
Tekst: Post. Der skal skrives til ministeriet og man overvejer at benytte preussernes post over Hamborg eller Lybæk, da man tilsyneladende ikke har forbindelse til København på grund af krigshandlingerne. Der har været 4 preussikske militærlæger for at bese hospitalet.

Mpr nr. A115212
Dato : 18640412
Forfatter:Bøggild Selmer
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Dampmaskine. Apparater. Bøggild har fået en påmindelse fra Selmer om sin instruks paragraf 6, der siger, at han i hvert kvartal skal indberette til direktionen om dampmaskinens tilstand. Han undskylder sin forglemmelse med, at han har så meget andet at gøre.

Mpr nr. A115213
Dato : 18640202
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Viktualieregnskab. Brev med beklagelse fra direktionen over kontoret behandling af viktualieregnskabet.

Mpr nr. A115214
Dato : 18640108
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Bøggild meddele, at der har været en lækage på en kedel i december 1863.

Mpr nr. A115215
Dato : 18640109
Forfatter:Bøggild, P T, forvalter
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Anbefaling, forvalter. Hr. P. T. Bøggild får en anbefaling, idet hans forvaltning af hospitalet er tilfredsstillende, han anbefales til en større stilling.

Mpr nr. A115216
Dato : 18631216
Forfatter:Frich, S
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Dampkedel. En kedel er læk. S. Frich kræver, at dækslet ikke bliver rørt, og han understreger at han er i stand til at se om man på trods af denne advarsel alligevel har åbnet det. I sin rapport skriver han at lækken er opstået ved at banke kalksten løs i kedlen. Kedlen er blevet overophedet hvilket også kan have medført skader, men nitterne er ikke deforme, så de har efter varmepåvirkningen trukket sig sammen igen.

Mpr nr. A115217
Dato : 18631026
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Rugbrød. Man har indført grød til aftensmåltiderne søger man at spare på rugbrødet.

Mpr nr. A115218
Dato : 18631025
Emnegruppe: Administration
Tekst: Direktionsmøde. Der indkaldes til møde, men Bang kan ikke komme på grund af sin gamle svigerfaders fødselsdag.

Mpr nr. A115219
Dato : 18631026
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Beklædning. Efter beklædnings- og sengeleje reglmentet af 23. august 1861 skal klæder tilhørende patienter på 3. forplejningsklasse, når de findes uegnede, sendes tilbage, og der skal anskaffes ny ved overopsynets foranstaltning. Hidtil er det sket ved indkøb i Århus, men det er for dyrt og det har vist sig af klædningerne skal fremstilles af anstaltens beholdninger efter en vedføjet takst.

 

Kasse 115

20150619112437_00001.jpg 20150619112437_00002.jpg 20150619112437_00003.jpg 20150619112437_00004.jpg 20150619112437_00005.jpg
20150619112437_00006.jpg 20150619112437_00007.jpg 20150619112437_00008.jpg 20150619112437_00009.jpg 20150619112437_00010.jpg
20150619112437_00011.jpg 20150619112437_00012.jpg 20150619112437_00013.jpg 20150619112437_00014.jpg 20150619112437_00015.jpg
20150619112437_00016.jpg 20150619112437_00017.jpg 20150619112437_00018.jpg 20150619112437_00019.jpg 20150619112437_00020.jpg
20150619112437_00021.jpg 20150619112437_00022.jpg 20150619112437_00023.jpg 20150619112437_00024.jpg 20150619112437_00025.jpg
20150619112437_00026.jpg 20150619112437_00027.jpg 20150619112437_00028.jpg 20150619112437_00029.jpg 20150619112437_00030.jpg
20150619112437_00031.jpg 20150619112437_00032.jpg 20150619112437_00033.jpg 20150619112437_00034.jpg 20150619112437_00035.jpg
20150619112437_00036.jpg 20150619112437_00037.jpg 20150619112437_00038.jpg 20150619112437_00039.jpg 20150619112437_00040.jpg
20150619112437_00041.jpg 20150619112437_00042.jpg 20150619112437_00043.jpg 20150619112437_00044.jpg 20150619112437_00045.jpg
20150619112437_00046.jpg 20150619112437_00047.jpg