115- 230-239 1853 til 1897

 

Mpr nr. A115230
Dato : 18630612
Forfatter:Ingerslew
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Ingerslew meddeler at han har taget fejl af en dato, hvor der skal holdes licitation og berammet et andet møde til samme tid hvorfor han ønsker terminen ændret.

Mpr nr. A115231
Dato : 18630609
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Smør. Selmer skriver, at er almindelig klage over smørret. Det er ikke rigtig dårligt eller bedærvet, men det er temmelig dårligt, derfor berammer direktionen et møde om det dårlige smør.

Mpr nr. A115232
Dato : 18630521
Forfatter:Gottrup
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientbetaling. Byggefinciering. Hr. Gottrup har udbedt sig pr. brev i fri behandling, der sendes et svar. Der er penge til overs fra byggeriet, hvilken man ønsker ministeriets approbation på at anvende til andet formål. Man vedlægger en skrivelse fra 1855, hvor man tidligere har forespurgt ministeriet om det samme.

Mpr nr. A115233
Dato : 18630410
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Bøggild meddeler, at der for tiden intet er at melde om dampmaskinens tilstand.

Mpr nr. A115234
Dato : 18630108
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. Forvalteren fremsender rapport om dampmaskinens tilstand, men Selmer skriver i rundskrivelsen til direktionsmedlemmerne sædvanligvis glemmer forvalteren den, indtil jeg erindrer ham derom.

Mpr nr. A115235
Dato : 18621220
Emnegruppe: Budget-revision revision årsberetning
Tekst: Regnskaber. Revision. ingen særlige oplysninger.

Mpr nr. A115236
Dato : 18621102
Forfatter:Gædeken Bøggild
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Brændsel. Bøggild ønsker at føre bedre kontrol med udleveringen af brændseldepunatet, hvilket han dog ikke siger direkte til reservelæge Gædeken, men henvender sig til bestyrelsen om, at få meddelt G.

Mpr nr. A115237
Dato : 18621211
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientbetaling. En regning til en svensk adelsmand, der har sin søn på hospitalet er uspecificeret, hvilket Selmer finder dårligt. Han ønsker at direktionen skal ændre på forretningsordenen.

Mpr nr. A115238
Dato : 18620707
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparatur. Direktionen bringer Bøggild hans instruks s 6 sidste passus i erindring, der handler om kvartalsvis at indsende beretning om dampanlæggenes tilstand.

Mpr nr. A115239
Dato : 18620317
Forfatter:Hermansen, Marius
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vejret. Marius Hermansen og hospitalet her indgår en aftale om, at man må benytte en vej over hans grund, men iøvrigt giver ham lov til at køre på den nye strandvej. Men Asylet frafalder alle andre krav om færdsel på hans grund, sålænge han er i besiddelse af sin ejendom.

 

Kasse 115

20150619123503_00001.jpg 20150619123503_00002.jpg 20150619123503_00003.jpg 20150619123503_00004.jpg 20150619123503_00005.jpg
20150619123503_00006.jpg 20150619123503_00007.jpg 20150619123503_00008.jpg 20150619123503_00009.jpg 20150619123503_00010.jpg
20150619123503_00011.jpg 20150619123503_00012.jpg 20150619123503_00013.jpg 20150619123503_00014.jpg 20150619123503_00015.jpg
20150619123503_00016.jpg 20150619123503_00017.jpg 20150619123503_00018.jpg 20150619123503_00019.jpg 20150619123503_00020.jpg
20150619123503_00021.jpg 20150619123503_00022.jpg 20150619123503_00023.jpg 20150619123503_00024.jpg 20150619123503_00025.jpg
20150619123503_00026.jpg 20150619123503_00027.jpg 20150619123503_00028.jpg 20150619123503_00029.jpg 20150619123503_00030.jpg
20150619123503_00031.jpg 20150619123503_00032.jpg 20150619123503_00033.jpg