115- 240-249 1853 til 1897

 

Mpr nr. A115240
Dato : 18621011
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparater. 3 bilag hvor Bøggild indberetter om dampmaskinens tilstand.

Mpr nr. A115241
Dato : 1862
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Klosetregler. Udtaget af arkivet. Findes på musæet i møbelafdelingen.

Mpr nr. A115242
Dato : 18701018
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bad: På mds D er kobberrørene blevet utætte. Bøggild fremkommer med 2 forslag til anlæg, der til dels taget udgangspunkt i et nyt, dels opererer med at tætne den gamle ledning.

Mpr. nr. A115243
Tekst: Ingen

Mpr nr. A115244
Dato : 18710217
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Værge. En i disse dage indkommen skrivelse fra Morsø, som viser at der også i anden anledning end ved arv kan blive spørgsmål om umyndiggørelse, hvilket det forekom mig at etatsråden forleden benægtede. Måske var der dog anledning til en forespørgsel om formuetilstanden det forekommer mig noget underligt at en mand hans børn i flere år underholdes af fattigvæsenet, ja præstens brev af 5/8 62 vedbliver at være husfæster, og at dette forhold efter hans død går over på enken.

Mpr nr. A115245
Dato : 18710821
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Desinfektionsovn. Selmer skriver i et cirkulære til direktionen at for nogen tid siden blev det opdaget at en opsynskarl havde fnat. han blev behandlet herfor, men kort tid efter opstod sygdommen igen formentlig fordi man ikke havde desinficeret hans tøj. Dette gjorde man nu, man desværre blev 2 frakker og 3 par benklæder svedet. Formentlig er dette sket, fordi der har været brændbare materialer i lommerne, derfor har anstalten formentlig ikke erstatningsansvar. Man indstiller dog til at karlen får sine klæder erstattet.

Mpr nr. A115246
Dato : 18710324
Forfatter:Borch
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Forslag fra Borch.

Mpr nr. A115247
Dato : 18710316
Forfatter:Stiftstidende, Århus Selmer Elmquist, redaktør
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation. Århus Stiftstidende har givet forkerte oplysninger om en licitation, hvilket Selmer anmoder redaktør Elmquist om at rette i bladet.

Mpr nr. A115248
Dato : 18710515
Forfatter:Borch
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regningsblanket Borch forslår, at man ikke længere skal skrive på regningsblanketten, at den skal indsendes portofrit.

Mpr nr. A115249
Dato : 18710522
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygningsvedligeholdelse. Direktionen approberer et forslag fra forvalteren om, at det på conto X a bevilligede beløb skal anvendes til vedligeholdelse af bygninger.

 

Kasse 115

20150619124722_00001.jpg 20150619124722_00002.jpg 20150619124722_00003.jpg 20150619124722_00004.jpg 20150619124722_00005.jpg
20150619124722_00006.jpg 20150619124722_00007.jpg 20150619124722_00008.jpg 20150619124722_00009.jpg 20150619124722_00010.jpg
20150619124722_00011.jpg 20150619124722_00012.jpg 20150619124722_00013.jpg 20150619124722_00014.jpg 20150619124722_00015.jpg
20150619124722_00016.jpg 20150619124722_00017.jpg 20150619124722_00018.jpg 20150619124722_00019.jpg 20150619124722_00020.jpg
20150619124722_00021.jpg 20150619124722_00022.jpg 20150619124722_00023.jpg 20150619124722_00024.jpg 20150619124722_00025.jpg
20150619124722_00026.jpg 20150619124722_00027.jpg 20150619124722_00028.jpg 20150619124722_00029.jpg 20150619124722_00030.jpg
20150619124722_00031.jpg 20150619124722_00032.jpg