115- 250-259 1853 til 1897

 

Mpr nr. A115250
Dato : 18621218
Forfatter:Broch, C A
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Underskud. C. A. Borch indeberetter til direktionen at der formentlig vil blive underskud på regnskabet, og foreslår, at få indseende med udgifterne.

Mpr nr. A115251
Dato : 18631203
Forfatter:Ingerslev, Justitsråd Selmer
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: 3.forplejningsklasse. Selmer skriver, at vores 1 og 2 forplejningsklasse er langt billigere end Vordingbrogs, men 3. er en del dyrere. Han anmoder justitsråd Ingerslev om, at undersøge, hvori dette ligger når han er til reigsdagssamling i København.

Mpr nr. A115252
Dato : 18620821
Forfatter:Borch
Emnegruppe: Administration
Tekst: Kontortid. Der er indført en lang kontortid, og Borch er utilfreds hermed, fordi han mener, den er længere end forretningerne fordrer.

Mpr nr. A115253
Dato : 18620513
Forfatter:Selmer Brems Sinding
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Arbejdsfortjeneste. Kaffe. Selmer har ført regnskab med arbejdsfortjensten, dette ønsker han i fremtiden kontoret skal gøre. Brems og Sinding er ikke enige om udlevering af kaffe. Man indfører at kaffe og fløde skal bestilles som andre varer, og at der skal føres regnskab over udleveringen.

Mpr nr. A115254
Dato : 18620812
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Administration
Tekst: Kontortid. Det er hændet, at Selmer er kommet til kontoret om morgenen og om eftermiddagen i kontortiden, hvor der ingen kontorpersonale har været til stede. Han understreger kontorinstruksen og ønsker denne overholdt i fremtiden.

Mpr nr. A115255
Dato : 18620508
Forfatter:Jøns
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Sædtillæg. Gråbrødre Hospital. Jøns er blevet misundelig på overopsynet i Vordingborg, og har søgt om et tillæg, men er i stedet for sat ned i løn.

Mpr nr. A115256
Dato : 18620402
Forfatter:Selmer Borch
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Selmer diskuterer med Borch om, hvorledes, årsberetningen skal underskrives og hvordan bilagene skal behandles.

Mpr nr. A115257
Dato : 18620329
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: patientforhold
Tekst: Patientoptagelse. Vaskeri. En ung pige fra København eller Århus er optaget på halv betaling. Selmer har efter diskussion i direktionen kontrolleret vaskeriet og en del tøj er sendt til omvask.

Mpr nr. A115258
Dato : 18620324
Emnegruppe: Administration
Tekst: Påtegning. Såvidt jeg kan se handler om betimeligheden af en påtegning på en skrivelse, strandvej. Men Asylet frafalder alle andre krav om færdsel på hans grund, sålænge han er i besiddelse af sin ejendom.

Mpr nr. A115259
Dato : 18620320
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Maskinmester. Reservelæge. Maskinmesteren døde i går nat. Reservelægen har fået lov til at rejse til København.

 

Kasse 115

20150622104235_00001.jpg 20150622104235_00002.jpg 20150622104235_00003.jpg 20150622104235_00004.jpg 20150622104235_00005.jpg
20150622104235_00006.jpg 20150622104235_00007.jpg 20150622104235_00008.jpg 20150622104235_00009.jpg 20150622104235_00010.jpg
20150622104235_00011.jpg 20150622104235_00012.jpg 20150622104235_00013.jpg 20150622104235_00014.jpg 20150622104235_00015.jpg
20150622104235_00016.jpg 20150622104235_00017.jpg 20150622104235_00018.jpg 20150622104235_00019.jpg 20150622104235_00020.jpg
20150622104235_00021.jpg 20150622104235_00022.jpg 20150622104235_00023.jpg 20150622104235_00024.jpg 20150622104235_00025.jpg
20150622104235_00026.jpg 20150622104235_00027.jpg 20150622104235_00028.jpg 20150622104235_00029.jpg 20150622104235_00030.jpg
20150622104235_00031.jpg 20150622104235_00032.jpg 20150622104235_00033.jpg 20150622104235_00034.jpg 20150622104235_00035.jpg
20150622104235_00036.jpg 20150622104235_00037.jpg 20150622104235_00038.jpg 20150622104235_00039.jpg 20150622104235_00040.jpg
20150622104235_00041.jpg 20150622104235_00042.jpg 20150622104235_00043.jpg 20150622104235_00044.jpg 20150622104235_00045.jpg
20150622104235_00046.jpg 20150622104235_00047.jpg 20150622104235_00048.jpg 20150622104235_00049.jpg 20150622104235_00050.jpg
20150622104235_00051.jpg 20150622104235_00052.jpg 20150622104235_00053.jpg 20150622104235_00054.jpg 20150622104235_00055.jpg
20150622104235_00056.jpg 20150622104235_00057.jpg 20150622104235_00058.jpg 20150622104235_00059.jpg 20150622104235_00060.jpg
20150622104235_00061.jpg 20150622104235_00062.jpg 20150622104235_00063.jpg 20150622104235_00064.jpg 20150622104235_00065.jpg
20150622104235_00066.jpg 20150622104235_00067.jpg 20150622104235_00068.jpg 20150622104235_00069.jpg 20150622104235_00070.jpg
20150622104235_00071.jpg 20150622104235_00072.jpg 20150622104235_00073.jpg 20150622104235_00074.jpg 20150622104235_00075.jpg
20150622104235_00076.jpg 20150622104235_00077.jpg