115- 260-269 1853 til 1897

 

Mpr nr. A115260
Dato : 18620308
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Begravelser
Tekst: Begravelsesreglement. Udkast til reglement samt Selmers kommentarer hertil.

Mpr nr. A115261
Dato : 18620202
Forfatter:Selmer Jensen, jomfru
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Puddersukker. Der har været underskud på puddersukkerregnskabet, hvorfor Selmer har sat forvalteren til at undersøge kontrabogen. Denne har måtte opgive da han ikke har kunnet få jomfru Jensen understøttelse i sine bestræbelser.

Mpr nr. A115262
Dato : 18620206
Forfatter:Selmer Borch
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Pengerekvisition. Regning. Rejse. Der skal underskrives en pengerekvisition til ministeriet. Borch spørger om en regning fra banken ikke kan nedsættes. Selmer ønsker at foretage en rejse til København.

Mpr nr. A115263
Dato : 18611222
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeregnskabet. Kontoret er bagud med byggerregnskabet. Selmer ønsker en forklaring af bogholder og forvalter der gensidigt beskylder hinanden for nøl.

Mpr nr. A115264
Dato : 18611125
Forfatter:forvalteren Jensen, jomfru
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Smør. Der er underballance på smørregnskaberne, hvorfor jomfru Jensen bliver sat til at holde regnskab Forvalteren mener, at hun glemmer at føre ind i regnskabet.

Mpr nr. A115265
Dato : 18590403
Forfatter:Steenberg, læge Selmer
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Lægeuddannelse. En læge ved navn Steenberg er udnævnt til 3die læge ved dårehospitalet i Slesvig. Desværre har han intet begreb om psykiatri, hvorfor han anmoder Selmer om tilladelse til at være føl her på hospitalet i maj måned 1859.

Mpr nr. A115266
Dato : 18601123
Forfatter:Meyer, bager
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst: Vej. At direktionen i et år fra 1. oktober næstkommende tilsteder bager Meyer fra og til hans på Egaa Fed anlagte teglværk, at passere den af helbredsanstalten for egen regning og over den egen grund anlagte vej fra den såkaldte kratvej østen for anstalten til landevejen mellem Århus og Grenå og Ebltoft vestn for samme på følgende betingelse.

Mpr nr. A115267
Dato : 18600921
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vej. At direktionen i at år fra 1. Oktober førstkommende tilsteder Marcus Hermansen og Lansky til det på Vejlby strandjord ved Risskov anlagte teglværk, at passere den af helbredsanstalten for egen regning og på dens egen grund anlagte vej fra den såkaldte kratvej østen for anstalten til landevejen mellem Århus Grenå og Ebeltoft vesten for samme på følgende betingelser.

Mpr nr. A115268
Dato : 18631012
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Administration
Tekst: Dokumenter. Forskellige dokumenter har været i et læg, med oversigt over, hvilke papirer det indeholder, heraf er kun få tilbage. Depositum for forvalter Bøggild, overlevering af obligation som sikkerhed for en patients ophold. Udkast til kontrakt og kontrakt mellem to Vejlbyboere og leje af hus.

Mpr nr. A115269
Dato : 18530110
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggeregnskab. En underskreven, men vanskelig læst herre (navnet) ønsker attest for godt og rigtigt aflagt byggeregnskab. Han skriver at han allerede har aftalt dette med Dahl, og at en sådan attest kan være ham til gavn ved andre lejligheder, hvor han har med offentlige myndigheder at gøre.

 

Kasse 115

20150622111407_00001.jpg 20150622111407_00002.jpg 20150622111407_00003.jpg 20150622111407_00004.jpg 20150622111407_00005.jpg
20150622111407_00006.jpg 20150622111407_00007.jpg 20150622111407_00008.jpg 20150622111407_00009.jpg 20150622111407_00010.jpg
20150622111407_00011.jpg 20150622111407_00012.jpg 20150622111407_00013.jpg 20150622111407_00014.jpg 20150622111407_00015.jpg
20150622111407_00016.jpg 20150622111407_00017.jpg 20150622111407_00018.jpg 20150622111407_00019.jpg 20150622112338_00001.jpg
20150622112338_00002.jpg 20150622112338_00003.jpg 20150622112338_00004.jpg 20150622112338_00005.jpg 20150622112338_00006.jpg
20150622112338_00007.jpg 20150622112338_00008.jpg 20150622112338_00009.jpg 20150622112338_00010.jpg 20150622112338_00011.jpg
20150622112338_00012.jpg 20150622112338_00013.jpg 20150622112338_00014.jpg 20150622112338_00015.jpg 20150622112338_00016.jpg
20150622112338_00017.jpg 20150622112338_00018.jpg 20150622112338_00019.jpg 20150622112338_00020.jpg 20150622112338_00021.jpg
20150622112338_00022.jpg 20150622112338_00023.jpg 20150622112338_00024.jpg 20150622112338_00025.jpg 20150622112338_00026.jpg
20150622112338_00027.jpg 20150622112338_00028.jpg 20150622112338_00029.jpg 20150622112338_00030.jpg 20150622112338_00031.jpg