115- 270-279 1853 til 1897

 

Mpr nr. A115270
Dato : 18530823
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Udtager aktstykke helbredsanstalten for sindssyge ved Århus.

Mpr nr. A115271
Dato : 1861
Forfatter:Jensen, M, gartner
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Have. Overslag over udgifter til anlæg af have og Tørreplads ved anstaltens nye bygninger. Underskrevet Gartner M. Jensen. Beløber sig til 154 rigsdaler og 4 skilling.

Mpr nr. A115272
Dato : 18540214
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Viktualiekonto. Der er ubalance på viktualiekontoen, men forvalteren forklarer det med, at der er taget hjemmeproducerede viktualier med i regnskabet.

Mpr nr. A115273
Dato : 18540207
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Viktualier. Udkast til skrivelse fra Selmer vedrørende viktualieforbruget.

Mpr nr. A115274
Dato : 18531105
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Indlæggelse. En patient ønsker sig indlagt på egne begæring - hverken kone eller brødre ønsker det. Han anses ikke i almindeligt omdømme for gal, og han ejer et tobaksudsalg fra en fabrik i Odense. Selmer spørger direktionen om man skal indlægge ham og lade hans læge erklære ham for sindssyg, og kan han ikke lide opholdet, skal man da regne ham for tilregnelig og lade ham udkskrive efter eget ønske? En anden patient er optaget og hans præst har indsendt erklæring om, at han er i stand til at betale et kvartals ophold. Da han har væet på hospitalet i 5 uger, skal man indhente ny erklæring fra præsten?.

Mpr nr. A115275
Dato : 18541119
Forfatter:Jespersen
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Del af brev fra Jespersen vedrørende ministeriets indstilling til det foreslåede budget.

Mpr nr. A115276
Dato : 18540220
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Brev fra Selmer til forvalteren vedrørende anstaltens budget.

Mpr nr. A115277
Dato : 18531110
Forfatter:Hien Jespersen
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Indlæggelse. Når kautionen fra tobaksspinderen fra Odense var tilstrækkelig (se 115-274), syntes mig at brevet fra Hien måtte være tilstrækkelig anledning til at optage manden, hvis indlæggelse således ikke vil være begrundet i andragende fra ham selv, men fra hans læge, som man må antage har konfereret med familien. Jeg tror at vi ... må fastholde, at hvem der i bondestanden hører til gårdmandsklassen ikke indlægges for nedsat betaling. Jespersen.

Mpr nr. A115278
Dato : 18531104
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Indlæggelse. Efter at have gratuleret Dahl med den nye datter, er der svar fra denne verørende indlæggelse af manden fra Odense, der vil indlægges på egen begæring (se 115-276).

Mpr nr. A115279
Dato : 18531119
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift
Tekst: Vanskeligt læselig.

 

Kasse 115

20150622113325_00001.jpg 20150622113325_00002.jpg 20150622113325_00003.jpg 20150622113325_00004.jpg 20150622113325_00005.jpg
20150622113325_00006.jpg 20150622113325_00007.jpg 20150622113325_00008.jpg 20150622113325_00009.jpg 20150622113325_00010.jpg
20150622113325_00011.jpg 20150622113325_00012.jpg 20150622113325_00013.jpg 20150622113325_00014.jpg 20150622113325_00015.jpg
20150622113325_00016.jpg 20150622113325_00017.jpg 20150622113325_00018.jpg 20150622113325_00019.jpg 20150622113325_00020.jpg
20150622113325_00021.jpg 20150622113325_00022.jpg 20150622113325_00023.jpg 20150622113325_00024.jpg 20150622113325_00025.jpg
20150622113325_00026.jpg 20150622113325_00027.jpg 20150622113325_00028.jpg 20150622113325_00029.jpg 20150622113325_00030.jpg
20150622113325_00031.jpg 20150622113325_00032.jpg 20150622113325_00033.jpg 20150622113325_00034.jpg 20150622113325_00035.jpg
20150622113325_00036.jpg 20150622113325_00037.jpg 20150622113325_00038.jpg 20150622113325_00039.jpg