116- 001-004 1852 til 1889

 

Mpr nr. A116001
Dato : 18800312
Forfatter:Sørensen, Rasmus, portner
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Portner, løn. Undertegnede, der har tjent som portner siden 1. maj 1876 tillader sig herved at ansøge den høje direktion og et tillæg til min løn, som er 200 kr. årligt samt fri bolig, bespisning, lys og brænde har i de forløbne år ikke været tilstrækkelig til mit og konens underhold, hvorfor jeg er så fri at fremkomme med andragende. Rasmus Sørensen.

Mpr nr. A116002
Forfatter:Selmer, overlæge Albertsen, religionslærer
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Behandling. En kladde fra Selmers hånd vedrørende en religionslærer Albertsen? der er indlagt for repræsentantsskabs regning (Fattighuset?) fra Randers. Med mindre, der bliver afgivet løfte om at betale patientens behandling, vil han blive ført til Randers for repræsentantskabets regning.

Mpr nr. A116003
Dato : 18870501
Forfatter:Helweg, K, reservelæge
Emnegruppe: Læger
Tekst: Reservelæge. Løn. K. Helweg har af forvalteren fået at vide, at der er bordtfaldet et aldertillæg, hvorfor hans løn går ned fra 1464 kr til 1400 kr. Da denne løn er under den han blev ansat med skriver han til direktionen om, at denne måtte optage sagen.

Mpr nr. A116004
Dato : 18870508
Forfatter:Meyer, Møller Otto
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Mælk. Møller Meyer fra Mariemølle skriver til direktionen, at han er villig til at overtage leveringen af mælk for de kommende 3 år uden licitation. Tilbuddet er formodentlig godt nok, men er det i overensstemmelse med licitationsreglerne ?.

 

Kasse 116

20150825073803_00001.jpg 20150825073803_00002.jpg 20150825073803_00003.jpg 20150825073803_00004.jpg 20150825073803_00005.jpg
20150825073803_00006.jpg 20150825073803_00007.jpg