116- 009-012 1852 til 1889

 

Mpr nr. A116009
Dato : 18790704
Forfatter:Holm Jcobsen, Hagen, forvalter
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Forvalter. Hagen Jacobsen ansøger om lønforhøjelse, da han er bnekendt med at andre hospitaler funktionærer aår det. Holm mener dog ikke det er tiden da alle funktionærernes lønninger snart skal tages op samlet.

Mpr nr. A116010
Dato : 18861023
Forfatter:Grønlund, D Compani, Det Kongelige Københavnske Brandassurence
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. Fra D. Grønlund, der repræsenterer det Kongelige Københavnske Brandassurence Compani får man et tilbud på, at forsikre hele hospitalet for 1 1/2 0/00, når der snarest indsendes tegninger, der viser bygningernes beliggende og brandsikring.

Mpr nr. A116011
Dato : 18521118
Forfatter:Dahl Corvinius, husholderske
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Husholderske. Frk. Corvinius har ønsket et løntillæg, men Dahl mener, at det ville være hende større skade end gavn. Resten af brevet handler om Folketinget.

Mpr nr. A116012
Dato : 18550716
Forfatter:Dahl Bøggild, Top
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Høstudbytte. En del kløverfrø? er tilovers. Top Bøggild ønsker overskudet solgt, men Dahl ønsker at vente.

 

Kasse 116

20150825075020_00001.jpg 20150825075020_00002.jpg 20150825075020_00003.jpg 20150825075020_00004.jpg 20150825075020_00005.jpg
20150825075020_00006.jpg 20150825075020_00007.jpg 20150825075020_00008.jpg 20150825075020_00009.jpg 20150825075020_00010.jpg
20150825075020_00011.jpg 20150825075020_00012.jpg 20150825075020_00013.jpg