116- 021-024 1852 til 1889

 

Mpr nr. A116021
Dato : 18551201
Emnegruppe: Revision
Tekst: Ingerslev. Selmer finder en del papirer, bl.a. anstaltens regulativ og reglementer frem til Ingerslev. Han har bedt Borch sende, hvad ikke allerede er samlet.

Mpr nr. A116022
Dato : 18551103
Forfatter:Jespersen
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Sukker. Forvalteren har tilsendt Jespersen noget sukker til bedømmelse. Denne mener, at det sidste sukker nok er bedre en det første, og han har rådført sig med sin kone om sagen. Han anbefaler, at der ikke foretages videre i sagen.

Mpr nr. A116023
Dato : 18551212
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Svar på forvalterens forslag angående... som jeg har motiveret med hensynet til budgettet, da jeg tror vi gør godt i at benytte forefaldende lejlighed til at indskærpe respekten for dette-sagen er vedlagt koncept til kautionsbevis.

Mpr nr. A116024
Dato : 18560109
Forfatter:Schmidt, medicinsk kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En medicinsk kandidat Schmidt fra Ålborg ønsker et par måneders ophold på anstalten, hvilket direktionen billiger, dog ikke uden at forbeholde sig en forespørgsel til ministeriet. Man anfører, at der kan komme på tale, at der skal betales for kost på 2. forplejningsklasse.

 

Kasse 116

20150825080801_00001.jpg 20150825080801_00002.jpg 20150825080801_00003.jpg 20150825080801_00004.jpg 20150825080801_00005.jpg
20150825080801_00006.jpg 20150825080801_00007.jpg 20150825080801_00008.jpg 20150825080801_00009.jpg 20150825080801_00010.jpg
20150825080801_00011.jpg 20150825080801_00012.jpg