116- 025-028 1852 til 1889

 

Mpr nr. A116025
Dato : 18560704
Forfatter:Ingerslev
Emnegruppe: Administration
Tekst: Direktionsmøde. Ingerslev beklager, at han desværre kommer til at aflyse sin deltagelse i et møde.

Mpr nr. A116026
Dato : 18690629
Forfatter:Borch, bogholder
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Bogholder. Bogholder Borch fremsætter nogle punkter, som han er overbevist om, at direktionen ikke har noget imod, men som han alligevel gerne vil have skriftligt: 1) at den i regulativet nævnte halvårs opsigelsesfrist ikke alene regnes fra den 1. maj eller den 1. november, men fra den 1. i hver måned. 2) at bogholderen såfremt har erholder anden ansættelse, eller han på grund af ændert livsstilling, ønsker at fratræde tjenesten kan, overensstemmende med hvad der i andre lignende forfald gælder og overensstemmende med almindelige humanitetprincipper, på særlig andragende, meddeles afsked efter forløbet af 6 uger. 3) at der, såfremt bogholderen ønsker det, ikke lægges ham hindring i vejen for at føre egen husholdning, men passende godtgørelse for naturalier, og at intet af den for bogholderen bestemte bolig fratages ham. 4) At assistenten antages af direktionen og at hans virksomhed bestemmes ganske i overensstemmelse med regulativet.

Mpr nr. A116027
Dato : 18610424
Forfatter:Laurberg, pastor
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Bygningsregnskab. præst. Regnskaber for januar fremsendes til gennemsyn. Desuden en skrivelse til pastor Laurberg om hans løn.

Mpr nr. A116028
Dato : 18590602
Forfatter:Jørgensen, koduktør Meldahl, arkitekt
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Byggeregnskab. En mand ved navn Jørgensen, som formentlig er koduktør for arkitekt Meldahl underskriver og anviser regninger til udbetaling, hvilket forvalteren ikke vil acceptere.

 

Kasse 116

20150825081402_00001.jpg 20150825081402_00002.jpg 20150825081402_00003.jpg 20150825081402_00004.jpg 20150825081402_00005.jpg
20150825081402_00006.jpg 20150825081402_00007.jpg 20150825081402_00008.jpg