116- 031-033 1852 til 1889

 

Mpr nr. A116031
Dato : 18600227
Forfatter:Bøggild Borch
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Restancelister. Da der verserer en sag med en købmand i Agger om restance, som ikke er kommet til direktionens kundskab ønsker direktionen at kontoret månedligt skal indsende restancelister. Bøggild og Borch svarer, at det ville blive et stort arbejde, idet man i nogle måneder skulle opføre næsten hele anstaltens belægning. Endvidere mener man, at det vil give meget arbejde til kontoret at udarbejde sådanne lister, og at man ikke råder over tilstrækkelig arbejdskraft.

Mpr nr. A116032
Dato : 18610725
Forfatter:Borch, bogholder Poulsen, Niels, postbud
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Postbud. Bogholder Borch skriver til direktionen, at der i forbindelse med byggearbejderne har været mange betydlige ekstraopgaver for postbudet Niels Poulsen, og at denne til stadighed har udført disse forretniger med punktlighed. Der indstiller man ham et ekstra honorar for sin indsats under byggeriet.

Mpr nr. A116033
Dato : 18610701
Emnegruppe: Brændselleverance
Tekst: Kulforbrug. Vaskeri. Man ønsker fra direktionens side en nærmere opklaring af udgifterne i forbindelse med kulforbruget samt omkostningerne ved vask efter et nyt vaskeri er taget i brug.

 

Kasse 116

20150825083246_00001.jpg 20150825083246_00002.jpg 20150825083246_00003.jpg 20150825083246_00004.jpg 20150825083246_00005.jpg
20150825083246_00006.jpg 20150825083246_00007.jpg 20150825083246_00008.jpg 20150825083246_00009.jpg 20150825083246_00010.jpg
20150825083246_00011.jpg 20150825083246_00012.jpg 20150825083246_00013.jpg 20150825083246_00014.jpg 20150825083246_00015.jpg