116- 042-045 1852 til 1889

 

Mpr nr. A116042
Dato : 18740812
Forfatter:Selmer Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Forvalter. Forvalteren har sendt en skrivelse af 12. august 1874, hvori han opsiger sin stilling på grund af alder. Selmer sender en besræftigelse på modtagelsen af denne skrivelse, samt forbereder en skrivelse til ministeriet om Bøggilds pensionering.

Mpr nr. A116043
Dato : 18710721
Forfatter:Walther, forvalter Selmer
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Dammen. Forvalter Walther har fremsendt planer om arbejder ved dammen. Der skal udarbejdes et udkast til bekendtgørelse. Forvalteren har meddelt, at han agter at søge sin afsked. Ved denne lejlighed foreslår Selmer, at man laver om på forretningsgangen på kontoret, da denne jo gentagne gange har været oppe i direktionen.

Mpr nr. A116044
Dato : 18740708
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Oldfruen. Oldfruen har bedt om rejsetilladelse hvilket man indstiller hende til overfor direktionen.

Mpr nr. A116045
Dato : 18740613
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. Selmer rejser til København, hvor han har sat professor Jensen stævne. Han vil sammen med ham diskutere budgetterne og bespisningsproblemerne, som ministeriet har omtalt i en skrivelse, der er blevet præsenteret for direktionen under sidste møde.

 

Kasse 116

20150825085155_00001.jpg 20150825085155_00002.jpg 20150825085155_00003.jpg 20150825085155_00004.jpg 20150825085155_00005.jpg
20150825085155_00006.jpg 20150825085155_00007.jpg 20150825085155_00008.jpg 20150825085155_00009.jpg