116- 046-049 1852 til 1889

 

Mpr nr. A116046
Dato : 18740611
Forfatter:Steinbenner
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation. Plankeværket. Tilsyneladende er der en ved navn Steinbenner, der får sit overslag antaget. Der er så vidt jeg kan se uenighed mellem bogholder og forvalteren om denne sag.

Mpr nr. A116048
Dato : 18740506
Forfatter:Vogelius
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Det er atter galt med Vogelius. Man overvejer at sælge den obligation, som han har præsteret som sikkerhed, men i så fald er der ikke tilstrækkelig sikkerhed. Man foreslår så at der skal sendes et brev til Vogelius og byfogden skal anmodes om at udpante ham. Inden brevet bliver sendt indkommer der den 9. samme måned meddelelse om, at der er betalt.

Mpr nr. A116049
Dato : 18740323
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Plovhavre (skat). Forvalter: Vedlagt sagen er en deklaration om betaling af plovhavreskat for 2 parceller mtr. 7 h og 7 d i Vejlby. Endvidere meddeler Selmer, at forvalteren er på benene igen, men han har ingen ro til at tage en tur til København. Ganske vist kan han vanskelig undværes,. da det er regnskabstid.

 

Kasse 116

20150825085640_00001.jpg 20150825085640_00002.jpg 20150825085640_00003.jpg 20150825085640_00004.jpg 20150825085640_00005.jpg
20150825085640_00006.jpg 20150825085640_00007.jpg 20150825085640_00008.jpg 20150825085640_00009.jpg