116- 054-057 1852 til 1889

 

Mpr nr. A116054
Dato : 18731008
Forfatter:Grønvaldt
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Sko. Der er blevet sat en annonce i avisen om skriftlige licitation af skomagerarbejdet, men dette vil direktionen ikke have. Forvalteren kender ikke noget til den annonces nærmere ordlyd og Grønvaldt siger, at han har udfærdiget den efter forvalterens anvisning.

Mpr nr. A116055
Dato : 1873
Forfatter:Gartner
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Gartner. Gartnerpladsen er opslået ledig og aktstykker er prioriteringsliste over ansøgningerne og kommentarer til deres egnethed.

Mpr nr. A116056
Dato : 18730910
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation. Af hvad vides ikke.

Mpr nr. A116057
Dato : 18730716
Forfatter:Grønvalt, kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Kontorassistent. Grønvalt der er blevet ansat i 1861 ved hospitalets udvidelse fik dengang 200 rdl i årsløn. Han mener, at direktionen allerede dengang havde anmodet ministeriet om, at sætte lønnen til 300 rdl. Han understreger, at det er umugligt for man at have bibeskæftigelse, da han hele dagen er optaget på anstaltens vegne. Endvidere er der langt til byen, derfor ansøger han om de 300 rdl i årsløn.

 

Kasse 116

20150825090712_00001.jpg 20150825090712_00002.jpg 20150825090712_00003.jpg 20150825090712_00004.jpg 20150825090712_00005.jpg
20150825090712_00006.jpg 20150825090712_00007.jpg 20150825090712_00008.jpg