116- 058-060 1852 til 1889

 

Mpr nr. A116058
Dato : 18730606
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Brød. Der skal være licitation på brød. Der skal udsendes restanceskrivelser til folk der skylder for 2 kvartaler.

Mpr nr. A116059
Dato : 18730419
Emnegruppe: Læger
Tekst: Overlæge. Kandidater. Overlægen skal have udbetalt penge, hvorfor han beder om direktionens underskrift da han aldrig udbetaler midler til sig selv med egen underskrift. Kandidatlønnen 300 rdl. har været fordelt over 4 kandidater om året, nu skal den fordeles over 3 kandidater om året.

Mpr nr. A116060
Dato : 18730409
Forfatter:Hermansen, Marcus
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vej. Marcus Hermansen. Lisbjerg ønsker Kratvejen folagt, hvilket muligvis også er i anstaltens interesse. Marcus Hermansen klager over en sag - som er bekendt?

 

Kasse 116

20150825091252_00001.jpg 20150825091252_00002.jpg 20150825091252_00003.jpg 20150825091252_00004.jpg 20150825091252_00005.jpg
20150825091252_00006.jpg