116- 062-064 1852 til 1889

 

Mpr nr. A116062
Dato : 18730317
Forfatter:Borch Selmer
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Bogholder. Borch indsender en skrivelse til direktionen hvor han skriver, at han er ulykkelig i sin nuværende civilstand. Han ville gerne føre egen hushold og antage et dertil egnet kvindeligt væsen, men bolig og så videre er ikke passende dertil. Han skriver at han er 50 år og godt kunne tænke sig selskab udenfor arbejdstiden da han er meget ensom. Selmer forelægger brevet for direktionen og her skriver han, bare Borch ville søge sin afsked, det ville være bedre for ham. I udkastet til svarskrivelse står der, at direktionen desværre ikke kan imødekomme hans andragende.

Mpr nr. A116063
Dato : 18730317
Forfatter:Borch
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Bogholder. Borch søger en stilling som amtsrevisor, og ønsker direktionens erklæring i den anledning. Anbefaling i kladde er vedlagt.

Mpr nr. A116064
Dato : 18721210
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation. Jeg tænker at komme ind til licitationen på torsdag. Hvis mine Herrer å være tilstede kunne vi måske tage bestemmelse desangående. Selmer.

Kasse 116

20150825092029_00001.jpg 20150825092029_00002.jpg 20150825092029_00003.jpg 20150825092029_00004.jpg 20150825092029_00005.jpg
20150825092029_00006.jpg 20150825092029_00007.jpg 20150825092029_00008.jpg 20150825092029_00009.jpg 20150825092029_00010.jpg