116- 065-068 1852 til 1889

 

Mpr nr. A116065
Dato : 18721203
Forfatter:Vogelius Lunn Selmer
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Restanceliste. Adkomstbrev. Miltbrand. På restancelisten optræder Vogelius, der altid optræder der. Selmer ville gerne gøre alvor af en hjemsendelse idet der er stor venteliste 18 mænd og 6 kvinder. Et "adkomstbrev" på den gamle Grenåvej. Skal det tinglæses? eller er der andet at foretage? Lunn skriver det rigtige ville være en tinglysning. Men så skal der stempelmærke på papiret og sognerådet skal skrive under på beløbet som jordstykket er købt for. Der er død 3 grise, dyrlægen siger det er miltbrand, der for skal hele bestanden isoleres. Allerede slagtede dyr skal begraves.

Mpr nr. A116066
Dato : 18721123
Forfatter:Pedersen, Niels
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Udskrivelse. Indbydelse. Medfølger en skrivelse hvori Niels Pedersen af Hørret ikke har havt meget lang glæde af sin kone. Jeg ville gerne udbede mig indbydelser til understøttelse for de vandlidte? som omdeles i Århus, -til at sætte i cirkulation her på stedet, da vi af forskellige grunde foretrækker dette, frem for at gå i spand med Veilbyerne.

Mpr nr. A116067
Dato : 18721116
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation. Hvad der udliciteres fremgår ikke.

Mpr nr. A116068
Dato : 18721025
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Brød. Der er indkommen 7 bud på brødleverancer.

 

Kasse 116

20150825092554_00001.jpg 20150825092554_00002.jpg 20150825092554_00003.jpg 20150825092554_00004.jpg 20150825092554_00005.jpg
20150825092554_00006.jpg 20150825092554_00007.jpg