116- 069-072 1852 til 1889

 

Mpr nr. A116069
Dato : 18721002
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Brødlicitation. Der er foretaget beregninger over leverancer af brød fra Randers og den prismæssige forskel til Århus. Selmer rejser til København og overlader købet af brød til den øvrige direktion.

Mpr nr. A116070
Dato : 18720925
Forfatter:Heiberg, bager
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Brød. En bager Heiberg i Randers har brødleverancen, der viser sig at være billigere, end tilbuddene fra Århus. Man sælger madfedt, men 1 skilling billigere end hidtil.

Mpr nr. A116071
Dato : 18720922
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Brød. Forvalteren (Bøggild) har været på rejse til Horsens, Ålborg og Randers for at forhøre sig om brødpriserne. Det billigste kommer fra Randers. Vedlagt sagen er en beretning fra forvalteren.

Mpr nr. A116072
Dato : 18720321
Forfatter:Muller, vejinspektør
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Spildevand. Linjen til spildevandsledning er stukket ud. Den ligger sine steder kun 12 alen fra bækken mod hidtil 14, vejinspektør Muller besigtiger linien og accepterer denne, hvis der bliver nedlagt glaserede rør.

 

Kasse 116

20150825092745_00001.jpg 20150825092745_00002.jpg 20150825092745_00003.jpg 20150825092745_00004.jpg 20150825092745_00005.jpg
20150825092745_00006.jpg 20150825092745_00007.jpg 20150825092745_00008.jpg 20150825092745_00009.jpg 20150825092745_00010.jpg
20150825092745_00011.jpg