116- 073-076 1852 til 1889

 

Mpr nr. A116073
Dato : 18770113
Forfatter:Selmer Andersen, Ove Lindgren, bogtrykker Lunn
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Selvmord, operation. Bogtrykker Lindgren i Goteborg ønsker penge tilbage, da hans søn er undveget og har taget sit eget liv. Selmer anfører, at da Ove Andersen flygtede forlangte fængselsvsnet for hvis regning han var indlagt det samme. I dette tilfælde kunne der være rimelighed i det, da sønnen var betroet i anstaltens varetægt, men på den anden side, kan man ikke besætte pladsen med en anden patient fordi en patient er undvegen! Selmer beklager, at han var optaget med en knæoperation på en patient, da Lunn var på besøg på anstalten. Selmer overlader ellers mest muligt til kandidaterne, men lige meget hjælper det.

Mpr nr. A116074
Dato : 18760328
Forfatter:Schouby Nielsen, Anders Muller, vejinspektør
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Klagesag. En erstatningssag fra Schouby er løbende, der skal holdes et møde, hvor de to bønder Schouby og Anders Nielsen vil deltage sammen med vejinspektør Muller.

Mpr nr. A116075
Dato : 18760529
Forfatter:Jensen, Niels Selmer
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Spildevand. Skrivelse til Hasle Herred om spilde vandsproblemerne. En københavnsk professor i kemi bliver indlagt uden øvrighedsattest, fordi der kau- tioneres fra universitet, Niels Jensen fra Hørret blev indlagt under bevogtning af 4 mand. De kunne ikke melde om voldsomheder, men kun om skældsord og trusler. Selmer mener, det er et spinkelt grundlag at indlægge manden på livstid på, hviket tilsyneladende er meningen.

Mpr nr. A116076
Dato : 18760606
Forfatter:Holm, vognmand Lunn Dyhr, vognmand
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientbetaling. Vognmand Holm har andraget om nedsættelse af betaling for sin syge kone. Lunn mener sig i så god viden om hans personlige forhold, at han kan sige, at han sidder lige så godt i det som vognmand Dyhr, der også har en kone indlagt. Han har ikke fået afslag i betalingen.

 

Kasse 116

20150828085910_00001.jpg 20150828085910_00002.jpg 20150828085910_00003.jpg 20150828085910_00004.jpg 20150828085910_00005.jpg
20150828085910_00006.jpg 20150828085910_00007.jpg