116- 077-080 1852 til 1889

 

Mpr nr. A116077
Dato : 18760612
Forfatter:Holm, vognmand Lunn Selmer Dyhr, vognmand
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Snedker. Opsynspige. Snedkeren ansøger om lønforskud, idet en datter skal konfirmeres. Med sine mange børn har han vanskeligt ved at klare dagen og vejen. Konen venter endnu en lille. En opsynspige der er fæstet halvårligt, og som Selmer ikke gerne vil af med, frygtes at ville sige op til 1. maj. Patintbetaling Vognmand Holm får betalingen nedsat til det halve, ligesom vognmand Dyhr, der efter sin kones 4 års indlæggelse fik denne indrømmelse. Lunn mener, det samme må gælde Holm.

Mpr nr. A116079
Dato : 18771208
Forfatter:Lunn
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Brød. Der skal købes brød. Garnisonen har tilsyneladende fået billigere priser end anstalten, trods det, at rugen er faldende for tiden som Lunn anfører.

Mpr nr. A116080
Dato : 18771217
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Observation. Patientflytning. Ribe amt har indsendt en patient til observation, men Selmer har nægtet at modtage ham, fordi det var ingen problem at erklære ham for sindssyg. Han har påsat flere brande. Ministeriet ønsker direktionens udtalelse over sagen. Selmer vil medsende en personlig forklaring. Randers amt vil os tillivs skriver Selmer dramatisk idet amtet har forespurgt om der er plejepatienter herfra, der egner sig til overførsel til plejehjemmet i Mariager. Så vidt jeg kan se ønsker man patienter af såvel helbredelige som uhelbredelige, mens Selmer kun kan acceptere de uhelbredelige.

 

Kasse 116

20150828090328_00001.jpg 20150828090328_00002.jpg 20150828090328_00003.jpg 20150828090328_00004.jpg 20150828090328_00005.jpg
20150828090328_00006.jpg 20150828090328_00007.jpg 20150828090328_00008.jpg 20150828090328_00009.jpg