116- 101-104 1852 til 1889

 

Mpr nr. A116101
Dato : 18770312
Forfatter:Grønvalt, kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Kontorassistent. Grønvalt er blevet ansat som bogholder i Viborg, hvorfor man inddrager hans instruks der er fra 1865, og som er vedlagt sagen.

Mpr nr. A116102
Dato : 18770208
Forfatter:Bechshøft
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Overopsyn, løn. Bechshøft ansøger om tillæg i lønnen der er på 620 kr, fri bolig, brænde og belysning samt 1 kostportion eller pengegodtgørelse herfor.

Mpr nr. A116103
Dato : 18670708
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken
Tekst: Kassation. Kontoret anmodes herved om for fremtiden at ville iagttage at fortegnelsen de ved den årlige kassationsforretning. fremstillede inventariesager for uden de sædvanlige rubrikker tillige forsynes med rubrikker som udvise hvor mange af de pågældende genstande, der ialt har været fremstillede til kassation i hvert af de tre foregående år, samt med en rubrik for anmærkninger.

Mpr nr. A116104
Dato : 18670223
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Smør. Der skal holdes licitaion over smør.

 

Kasse 116

20150828094052_00001.jpg 20150828094052_00002.jpg 20150828094052_00003.jpg 20150828094052_00004.jpg 20150828094052_00005.jpg
20150828094052_00006.jpg 20150828094052_00007.jpg 20150828094052_00008.jpg