116- 109-112 1852 til 1889

 

Mpr nr. A116109
Dato : 18660626
Forfatter:Broge, Hans
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Smør. Hans Broge har leveret smør, som forvalteren har afvist. Næste gang ønsker Hans Broge, at blive underrettet om dette ved varens modtagelse.

Mpr nr. A116110
Dato : 18660621
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Mælk. Der skal udarbejdes konditioner til mælkelicitation.

Mpr nr. A116111
Dato : 18660602
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienter. Slesvig. Til behagelig underskrift, hvis intet haves at erindre, seks skrivelser vedrørende 7 slesvigske patienter, som skulle udskrives (den ottende udskrev Vorherre i morges). Da fristen, der er givet, kan være kort nok til at få forhandlingerne med Slesviganstalten tilendebragt, ville jeg gerne snart have brevene tilbage.

Mpr nr. A116112
Dato : 18660530
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Ingen

 

Kasse 116

20150828095053_00001.jpg 20150828095053_00002.jpg 20150828095053_00003.jpg 20150828095053_00004.jpg 20150828095053_00005.jpg
20150828095053_00006.jpg 20150828095053_00007.jpg 20150828095053_00008.jpg 20150828095053_00009.jpg 20150828095053_00010.jpg
20150828095053_00011.jpg 20150828095053_00012.jpg 20150828095053_00013.jpg