116- 113-116 1852 til 1889

 

Mpr nr. A116113
Dato : 18660522
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Udvidelse. Man fremsender koncepten til den årlige beretning til ministeriet. Selmer spørger om man i budgettet for næste finansår skal tage højde for nybygninger. I den forbindelse nævner han, at der skulle være planer om en ny anstalt.

Mpr nr. A116114
Dato : 18660411
Forfatter:Christensen, C, brænderimester Lund Jøns
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Overopsyn. Jeg benytter lejligheden til at meddele at jeg til overopsynsmand har antaget en hr. Lund -oprindrlig dansk jurist med anden karakter og under første krig intendant. Han går ind i Christensens plads og Christensen i Jøns', når denne rejser 1. maj.

Mpr nr. A116115
Dato : 18660403
Forfatter:Bang
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Brød.Patienter. Bang skriver, at man har købt brød for dyrt, og man drøfter et forslag om egnet bageri De har problemer påærø problemer med deres patienter i Slesvig. Der ankommer også 4 patinter fra Tyrstrup herred. der er noget hameligt i, at medens de smider Danake patienter på porten, skal vi stå med hatten i hånden, og undersotter på halv betaling.

Mpr nr. A116116
Dato : 18660228
Forfatter:Rasmussen, søn Selmer
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patient. En begæring om nedsættelse for fru Rasmussns søn fra Hem. Hans forhold etatsråden kender noget til. Nedsættelse blev afslået i fjor ved nytårstid. Men da han næppe kan ventes helbredt og opholdet altså bliver langvarigt, med mindre han skulle dø, som vel ikke var urimeligt, men dog ikke kan stoles på, henstilles det om ikke begæringen nu kan indrømmes, og i bekræftende fald fra nytår af, da mine herrer vil se at sagen er blevet forsinket ved en glemsomhed fra min side. Patienterne fodrer noboernes hunde, der så holder til i haven. Det er en plage, og Selmer ville helst have nogle skudt som advarsel til ejerne, men det erder vist ikke lovhjemmel for.

 

Kasse 116

20150828095614_00001.jpg 20150828095614_00002.jpg 20150828095614_00003.jpg 20150828095614_00004.jpg 20150828095614_00005.jpg
20150828095614_00006.jpg 20150828095614_00007.jpg 20150828095614_00008.jpg 20150828095614_00009.jpg