116- 117-120 1852 til 1889

 

Mpr nr. A116117
Dato : 18660219
Forfatter:Petersen, Løjtnant Trolle, Fru Friis, Hr
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patient. En ældre sag fra 1857. Løjnant Petersen bliver opatget på begæring far sin kone og dennes moder fru Trolle. Fru Trolle betaler opholdet af egen lomme. Det lykkes en hr Friis, at trøste konen og efter anstrengelser får hun lov til at gifte sig med ham. Efter giftermålet anmoder fru Trolle om, at regningerne bliver sendt til hans eftermand i ægteskabet! Juridisk må det være den forhenværende kone, der skal afgøre opholdet i anstalten for Petersen.

Mpr nr. A116118
Dato : 18560506
Forfatter:Mortensen, Niels
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Det forekommer ikke at være nødvendigt at nedsætte betalingen for Niels Mortensens steddatter på grund af mandens gæld der er stor i forhold til gårdens størrelse.

Mpr nr. A116119
Dato : 18650427
Forfatter:Grønvaldt Selmer Kontorassisstent Borch
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Kontorassistent: Hermed Grønvalts udnævnense. Borch var ikke helt tilfreds med Selmers valg. Han mener heller ikke der er grund til at lave om på kontorassistentens instruks, hvilket Selmer også har gjort.

Mpr nr. A116120
Dato : 18680927
Forfatter:Selmer Hjelm
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Smør. Forvalteren har fået et tilbud på bondesmør fra en hr. Hjelm Selmer mener man bør antage det.

 

Kasse 116

20150828100045_00001.jpg 20150828100045_00002.jpg 20150828100045_00003.jpg 20150828100045_00004.jpg 20150828100045_00005.jpg
20150828100045_00006.jpg 20150828100045_00007.jpg 20150828100045_00008.jpg 20150828100045_00009.jpg 20150828100045_00010.jpg
20150828100045_00011.jpg