116- 125-128 1852 til 1889

 

Mpr nr. A116125
Dato : 18680703
Forfatter:Bang
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt
Tekst: Hør. Der modtages et bud på heglet hør, som Bang og etatsråden er enige om at antage.

Mpr nr. A116126
Dato : 18680508
Forfatter:Frichs Borch Bang, justitsråd
Emnegruppe: tekniske anlæg
Tekst: Dampkede. Hjemkommen igår længes jeg efter at få bekræftelse på min formodning om, at dampkedlen er købt hos Frichs i henhold til mit telegram til justitsråd Bang. Da ministeriet heller ingen betænkelighed ved afslutningen af grundkøbene, da telegraferede jeg med det samme til Borch desangående og finder nu at han allerede har købt alt hvad vi skal have med undtagelse af et halvt hus og en parcel, der nu ligger som en enklave i det erhvervede, således som det vel sås af de medfølgende papirer angående denne sag. Huset vil næppe frembyde vanskeligheder at få - enklaven måske flere, men det turde være rigtigt foreløbigt intet at foretage sig i den anledning og i det hele forekommer mig, at vi må være glade over den bistand Borch har ydet os i denne sag. Der bliver vel en del at aftale nærmere i samme anledning så vi må vel først have et møde.

Mpr nr. A116127
Dato : 18680426
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patient. En sag vedrørende en slesvigsk patient.

Mpr nr. A116128
Dato : 18680418
Forfatter:Borch Michaelsen
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Ukendt. Borch mener at direktionen skulle sende Michaelsen en communikation om tilbudets antagelse. Efter hvad der påstås synes mig ikke det behøves.

 

Kasse 116

20150828100723_00001.jpg 20150828100723_00002.jpg 20150828100723_00003.jpg 20150828100723_00004.jpg 20150828100723_00005.jpg
20150828100723_00006.jpg 20150828100723_00007.jpg