116- 131-134 1852 til 1889

 

Mpr nr. A116131
Dato : 18680218
Forfatter:Jensen, Jomfru
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Smør. Der er underskud på viktualieregnskabet efter forvalterens forklaring er det jomfru Jensens skyld. hun afviser dog dette.

Mpr nr. A116132
Dato : 18680129
Forfatter:Esmann Selmer
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. Selmer er kommet i tanke om, at man er underforsikret med de nye bygninger og installationer, hvorfor han omsender en skrivelse til Esmann til underskrift.

Mpr nr. A116133
Dato : 18680116
Forfatter:Andersen Jøns
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Skomager. Revisionsantegnelserne med svar til gennemsyn. post 6 kan give anledning til påtale, så anstalten skal bortlicitere skomagerarbejdet. Sker dette teger Andersen det vistnok, selv med tab, men da anstalten dog ikke kan være tjent med at have med en mand at gøre om hvem direktionen ved, at han har indladt sig på misligheder som dem Jøns og den forrige post, og hvis genantagelse, vil blive betragtet og give yderligere anledning til splid og ondt blod og slet tone her på stedet.

Mpr nr. A116134
Forfatter:Sinding, fru
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Opsigelse. Mine herrer bør dog ikke være uvidende om, at fru Sinding har bestemt sig for at rejse herfra den 1. marts, til hvilken tid hun har været her i 6 år. Ishuset som vi talte om i sidste møde blev rejst i sidste uge.

 

Kasse 116